Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Udruga Franak danas je reagirala na dvije nepravomoćne presude koje su stigle nakon provedene konverzije kredita u francima.


U dvjema najnovijim presudama tužitelji su zatražili tužbom da se kao zakonita kamata kod otplate kredita prihvati kamata u iznosu 1/4 zatezne kamate, i to od 1. siječnja 2008., budući da je od toga datuma na snazi članak 26. Zakona o obveznim odnosima u kojem je propisano da se u slučaju kada kamata nije ugovorena primjenjuje 1/4 zatezne kamate. Na svaki pojedinačni iznos preplaćene kamate tužiteljica će dobiti još i iznos zakonite zatezne kamate.

Vezani članci Uhićeni vlasnici spornog doma u Andraševcu - 7 Vlasnica doma za starije u kojem se ugušilo šestero ljudi osuđena na 4,5 godine zatvora Jovica Stanišić i Franko Simatović Ministarstvo pravosuđa i uprave nezadovoljno presudom Stanišiću i Simatoviću

'Sud je utvrdio, baš kao i pravomoćna presuda VTS-a RH i Vrhovnoga suda RH u kolektivnom postupku u 'slučaju Franak', kako je odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope ništetna, kao i to da tužiteljica ima pravni interes za vođenje parnice i nakon konverzije', stoji u priopćenju Udruge Franak.

Sud je odbacio sve prigovore banke, uključujući pozivanje banke na zastaru, pri čemu je to obrazložio zakonskim odredbama:

- o pravu na isticanje ništetnosti, koje ne zastarijeva,

- o tome da zastara počinje teći prvoga dana nakon što vjerovnik ima pravo tražiti ispunjenje obveze (u ovome slučaju vjerovnik je tužiteljica),

- o tome da podnošenjem tužbe dolazi do prekida zastare, nakon čega zastara teče ispočetka po pravomoćnosti presude.