Donosimo vam interaktivnu kartu na kojoj ćete moći pregledati niz podataka o županijama i gradovima, kao i saznati na što se točno troši naš novac.


Ususret lokalnim izborima pripremili smo za vas interaktivnu kartu na kojoj ćete moći klikom mišem pretražiti niz podataka o županijama i gradovima te saznati na što županije troše naš novac.

Naime, lokalna vlast izravno utječe na to koju će kvalitetu života imati građani na području određene jedinice lokalne samouprave, kakve će poreze odrediti, na što će se trošiti sredstva od poreza i prireza, kao i hoće li uvesti svoj prirez, a što stanovnici vrlo neposredno osjećaju na svojoj koži.

Nadalje, u našoj interaktivnoj karti možete pregledati svih 127 gradova u Republici Hrvatskoj te saznati osnovne podatke o njima - koliko imaju stanovnika, koliki im je prirez te imaju li ga uopće. Temelj je to za procjenu gospodarske snage pojedinoga grada.

POGLEDAJTE KARTU OVDJE