Obavijesti Video Pretražite Navigacija
Stambena politika

Kako do stana u Hrvatskoj? Oni tvrde da imaju plan za siguran krov nad glavom

Zagreb
Zagreb Foto: Getty Images
Od osamostaljenja Hrvatska nema stambenu strategiju, osim prepuštanja tržištu. Je li moguća promjena na tom polju nakon skorašnjih izbora, moguće je provjeriti i temeljem izbornih programa političkih stranaka koje su uvjerene da će sastaviti novu Vladu.

Stanovanje je važan aspekt socijalne politike, no on je već duže vrijeme sveden isključivo na tržišnu nišu i zaduživanje, ne samo u Hrvatskoj. O dostupnosti stanovanja mnogi, a pogotovo mladi, gotovo da ne mogu ni sanjati. Stambenog prostora nedostaje, stanarine su enormne. Rješenja, doduše, postoje, ali njima se malo tko bavi.

Ipak, pred izbore su političke stranke osvijestila da bi bilo dobro konkretno progovoriti o krizi stanovanja. U svojim izbornim programima opisale su aktualno stanje te ponudile neke alternative i inovacije. Sada je red na biračima. Stambenu politiku Hrvatska čeka već tri desetljeća.

Pročitajte i ovo Ilustracija Pitanje budućnosti Kako planirati život bez sigurnog krova nad glavom? Hrvatska desetljećima igonorira moguća rješenja

Za oporezivanje nekretnina zalaže se od većih stranaka jedino Možemo! dok HDZ o tome uopće ne govori. SDP iz koalicije Rijeke pravde kaže da oni ne bježe od tog poreza, kao ni Most od razgovora o toj temi, a Domovinski pokret se zalaže za porez na neaktivne nekretnine.

Most se zalaže za osnivanje stambenog fonda kao obrtnog fonda koji bi financirao stambene programe i povezao sve izvore za financiranje stanogradnje, a HDZ bi išao u prenamjenu vojarni, tvornica i industrijskih zgrada u stambene nekretnine. Obećavaju, premda ih ne imenuju i ne objašnjavaju, i financijske, zemljišne i ekološko-energetske poticajne mjere te porezne izmjene koje će ići u prilog mladim obiteljima.

Možemo! najavljuje donošenje novog Zakona o najmu stanova, koji će napokon pobliže regulirati odnose između najmodavaca i najmoprimaca te učiniti te odnose sigurnijima i predvidljivijima za sve uključene. Zalažu se za izgradnju javnog stambenog fonda i razvoj neprofitnog stambenog sektora poput zadružnog stanovanja te gradnju studentskih domova i domova za starije.

Pročitajte i ovo Ilustracija Javne politike Kako se gradovi u Hrvatskoj nose s jednom od najvećih kriza? ''Mi smo davno shvatili da posao neće nitko odraditi umjesto nas''

Pročitajte i ovo Ilustracija Javne politike Jedna od osnovnih potreba u Hrvatskoj je postala luksuz: Je li moguć zaokret?

HDZ - HSLS, HDS, HNS, HSU

Nakon što je već dugo najavljuje, HDZ u svojem izbornom programu tvrdi da kani u sljedećem mandatu i usvojiti Nacionalni plan stambene politike kojim će, između ostaloga, kako najavljuju, povećati ponudu stambenih jedinica. U tu svrhu aktivirat će dio nekorištenih stambenih jedinica, prenamijeniti i rekonstruirati postojeće zgrade, graditi nove stambene zgrade, povećati kapacitet studentskog smještaja i smještaja za starije osobe te smanjiti broj stanova u kratkoročnom najmu.

Cilj je, ističu, omogućiti kvalitetno, priuštivo i održivo stanovanje svim hrvatskim građanima, a to namjeravaju postići financijskim, zemljišnim i ekološko-energetskim poticajnim mjerama, kao i poreznim izmjenama koje će ići u prilog mladim obiteljima.

Zagreb Ilustracija Foto: Getty Images

''Povećanje ponude stanova na tržištu presudno utječe na smanjenje njihove cijene, što ćemo postići poticanjem stavljanja na tržište velikoga broja praznih stanova. To ćemo raditi u suradnji s općinama i gradovima promjenom modela poticane stanogradnje (POS), izgradnjom novih stambenih zgrada kreiranjem poticajnog investicijskog okruženja za profitne i neprofitne subjekte, posebno neprofitne stambene zadruge te jačanjem studentskih smještajnih kapaciteta i organiziranim smještajem za starije sugrađane (Program 65+)'', navodi se u HDZ-ovu izbornu programu.

U funkciju priuštiva stanovanja žele staviti sve raspoložive nekretnine u državnom vlasništvu: ''U suradnji s lokalnim vlastima postojeće neiskorištene zgrade - vojarne, tvornice, industrijski objekti… prenamijenit ćemo u stambene zgrade te razvijati zelenu urbanu infrastrukturu - kružno gospodarenje prostorom i zgradama. Rješavanjem statusa zaštićenih najmoprimaca u stanovima u privatnom vlasništvu, za što su preduvjeti ostvareni, na tržištu će se u kratkom roku pojaviti više stotina stambenih jedinica, i to upravo u sredinama gdje je tradicionalno najveći manjak stanova.''

Pročitajte i ovo Cijene stanova sve skuplje - 2 ''DOME, SLATKI DOME'' Čudnovata mjera, košta, a ne pomaže: Vladine subvencije dižu cijene stanova, upozoravaju i HNB i Ekonomski institut

Pročitajte i ovo Ilustracija - 3 NAKON TRI DESETLJEĆA Kako će izgledati stanovanje u Hrvatskoj? Uskoro se mijenjaju neka pravila

SDP

Cilj Plana za stan, dio SDP-ova izbornog programa posvećen stambenoj tematici, jest ''osigurati dostupnost priuštivih stanova radi lakšeg pristupa adekvatnom stanovanju, poticanja veće stambene mobilnosti stanovništva te osiguravanja sigurnosti i zaštite i najmoprimaca i najmodavaca, uz aktivaciju neiskorištene imovine.''

Kao mjere stambene politike stranke okupljene u koaliciju Rijeke pravde predlažu osnivanje namjenskog fonda za gradnju i obnovu stanova, donošenje zakona koji potiču razvoj stambenog sektora, promicanje stambenih zajednica, poticanje javnoprivatnog partnerstva u izgradnji stanova te promicanje socijalne uključivosti i mješovitosti u stambenom sektoru, uz revitalizaciju napuštenih objekata.

Zagreb Križevci Foto: Getty Images

''Definirat ćemo modele stanovanja koji uključuju mlade, deficitarna zanimanja i asistirano stanovanje za starije. Uz to planiramo ulaganja od 1,5 milijardi eura u navedeni program tijekom našeg mandata'', navode u SDP-u. Kažu i da ne bježe ni od poreza na nekretnine. Taj bi porez, dodaju, mogao aktivirati velik broj stanova u urbanim središtima koji se ne koriste, naime, prema procjenama HEP-a samo u Zagrebu oko 50.000 stanova koristi električnu energiju minimalno.

Protive se oporezivanju doma, odnosno prve nekretnine stanovnika koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a smatraju da bi plaćeni porez na dohodak od najma trebao biti odbitak poreza na nekretnine za sve one koji su legalno iznajmili nekretnine: ''Porez na nekretnine trebao bi biti formuliran tako da potakne aktivaciju stambenih nekretnina u urbanim središtima te učini povlačenje nekretnina sa stambenog tržišta financijski neatraktivnim. Novoaktivirane nekretnine trebale bi djelovati u smjeru stabilizacije cijena najamnina na stambenom tržištu.''

Pročitajte i ovo Karlovac Stambeno pitanje Potreba, a ne luksuz: Ne mora država svakome dodijeliti stan ili kuću, ali jednu obavezu ipak ima

Možemo!

Loši najamni stambeni odnosi, nezaustavljiv porast cijene kvadrata, porast duga kućanstava i subvencije kredita, mali broj javnih stanova te kratkoročni najam i nedovoljna uloga gradova i općina, ključni su problemi na polju stanovanja koje ističe Možemo!

Kao rješenja nude veću stabilnost i sigurnost stanovanja u svim oblicima stambenih odnosa, posebice u najmu, veći javni stambeni fond, poticajan okvir za razvoj neprofitnog stambenog sektora, osnažiti lokalnu samoupravu za aktivno upravljanje stanovanjem te izgradnju studentskih domova i domova za starije.

Glavni cilj izbornog programa u dijelu stambene politike Možemo! je, objašnjavaju, veće sigurnosti stanovanja u svim stambenim odnosima te razvoj javnih i neprofitnih oblika financiranja stanogradnje: ''Pojednostavljeno, građanima moraju biti na raspolaganju višestruke mogućnosti rješavanja stambenog pitanja. Provedbom našeg programa želimo ponuditi niz mogućnosti za ostvarivanje sigurnosti stanovanja i težiti stabilnosti tržišnih cijena najma i kupnje povećanjem javnih i neprofitnih stambenih programa, koristeći se modelima koji kombiniraju dostupne javne resurse poput zemljišta i povoljne javne investicije.''

Veća stabilnost i sigurnost stanovanja u svim oblicima stambenih odnosa, posebice u najmu

Donošenje novog Zakona o najmu stanova napokon će pobliže regulirati odnose između najmodavaca i najmoprimaca te učiniti te odnose sigurnijima i predvidljivijima za sve uključene. Zakon će osigurati snažnija stambena prava najmoprimaca, kao i regulaciju zaštite imovine najmodavaca.

Zagreb Križevci Foto: Getty Images

Veći javni stambeni fond

Povećanje javnog stambenog fonda kupnjom ili gradnjom novih stambenih jedinica te progresivnim povećanjem proračuna za tu svrhu, idući je korak koji kani poduzeti Možemo!: ''U četverogodišnjem razdoblju uložit ćemo 900 milijuna eura u stanovanje, što predstavlja povećanje od pet puta u odnosu na trenutna ulaganja. Umjesto u pojedinačne stambene kredite, javna ćemo sredstva usmjeriti u izgradnju javnog stambenog fonda. Progresivno ćemo oporezivati višak nekretninskog bogatstva u vlasništvu privatnih osoba i neiskorištene nekretnine u vlasništvu pravnih osoba kako bismo demotivirali “parkiranje kapitala” u stambene nekretnine i porast praznih stambenih jedinica.''

Poticajan okvir za razvoj neprofitnog stambenog sektora

Možemo! najavljuje i stvaranje poticajnog zakonodavnog i financijskog okvira za financiranje neprofitne gradnje: 'Poput zadružnog stanovanja, kreiranje fonda zemljišta za neprofitnu gradnju i razvoja javno-civilna partnerstva u tu svrhu. Pogodnostima na nacionalnoj i lokalnoj razini, privući ćemo one ulagače koji imaju iskustva u neprofitnoj stanogradnji te razviti taj sektor tržišta. Počet ćemo uvoditi kategoriju priuštiva stanovanja u prostorno-planske dokumente kako bismo spriječili gentrifikaciju cijelih naselja i osigurali da se nove stambene jedinice uistinu grade za stanovanje.''

Pročitajte i ovo Ilustracija - Beč - 2 Društvena održivost Duh Crvenog Beča: Socijalno stanovanje nije samo za siromašne

Osnažiti lokalnu samoupravu za aktivno upravljanje stanovanjem

Donošenje novog zakonodavnog okvira, ističu, dat će jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ističu, više alata za ograničavanje dnevnog najma, agresivne turistifikacije i gentrifikacije: ''S obzirom na različite situacije u pojedinim sredinama, smatramo da je najbolje otvoriti zakonsku mogućnost da jedinice lokalne i regionalne samouprave slobodno ograniče dnevni najam vremenski, sezonski, ili čak ukupni broj stanova u kratkotrajnom najmu, po uzoru na gradove poput Barcelone, Madrida, Beča i drugih europskih metropola. Moramo pristupiti tim ograničenjima iz aspekta priuštivosti stanovanja, a ne iz aspekta ''upravljanja destinacijama''.''

''Razmotrit ćemo opciju oslobađanja od poreza na višak nekretninskog bogatstva vlasnike stanova koji svoje nekorištene (prazne) stanove daju jedinicama lokalne samouprave na upravljanje u svrhu priuštivog javnog najma'', navode iz Možemo!.

Zagreb Ilustracija Foto: Getty Images

Izgradnja studentskih domova i domova za starije

Da bi smanjili pritisak na tržište najma u sveučilišnim gradovima te omogućili dostupnost domova za starije, izgradnja i obnova studentskih domova i domova za starije (uz intenzivan razvoj usluga u zajednici) bit će jedan od prioriteta politike Možemo! Radit će i na razvoju politika smještaja u slučaju prirodnih nepogoda te povećati broj ležajeva u prihvatilištima i stambenim jedinicama za najpotrebitije poput naših sugrađana bez doma i osoba u migracijama.

Pročitajte i ovo Križevci Jeste li čuli za stambene zadruge? Kredit ili nasljedstvo ne moraju biti jedini put do stana: Jedan grad u Hrvatskoj posegnuo je za drugačijim rješenjem

Most

Most u svojem izbornom programu ističe da se budući koncept stambene politike dijeli na dugoročne i kratkoročne programe i mjere te ističu preporuke za uspostavu strateških prioriteta stambene politike kao dugoročne mjere.

Kao ključne preporuke za strateške prioritete u stambenoj politici ističu stratešku važnost stanovanja, jačanje institucionalnih kapaciteta države i gradova kao provoditelja stambene politike te namicanje financijskih sredstava za ulaganja u stanovanje.

Most smatra da Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) treba transformirati u hrvatski stambeni fond koji će biti ključna točka za provedbu strategije stanovanja: ''Nova institucija treba funkcionirati kao obrtni fond uspostavljen za financiranje različitih programa stanovanja u kojem se otplate fondu ponovno koriste za svrhe fonda. Financijski kapital treba prikupiti iz sredstava državnog proračuna, EU fondova, te povoljnih zajmova Razvojne banke Vijeća Europe, EU fondova, EIB-a, Svjetske banke, komercijalnih banaka.''

Zagreb Zadar Foto: Getty Images

Hrvatski stambeni fond povoljno bi financirao programe gradnje javno najamnih i socijalnih stanova u gradovima i općinama, kupovinu i gradnju prvoga doma, kupovinu zemljišta općinama i gradovima za gradnju obiteljskih kuća i zemljišta za gradnju stanova te programe prenamjene poslovnih i drugih prostorija, u državnom i privatnom vlasništvu, u stambene prostore uz obvezu davanja istih u najam te poboljšanje kvalitete stanovanja, kao i inovativne i eksperimentalne stambene programe i projekte, udruživanja građana i razvoja neprofitnih stambenih zadruga.

Pročitajte i ovo Ilustracija - 6 POTREBA, A NE LUKSUZ Dome, slatki dome: Do stana bez kredita? Može se, ali u Hrvatskoj je to i dalje gotovo pa znanstvena fantastika

Most se zalaže za porezne poticaje za priuštivo i održivo stanovanje:

 • na kupnju prvog doma ne bi se plaćao porez na promet nekretnina kao ni na kupnju većih stanova uvjetovanu povećanim brojem članova kućanstva
 • pri gradnji socijalnih i javno-najamnih stanova treba smanjiti PDV (materijali i usluge) na pet posto i za njihovu gradnju treba osigurati zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ili države te smanjiti komunalne doprinose za njihovu gradnju
 • smanjiti porez na najam stanova - slobodno ugovorene najamnine
 • povećati poreze na kratkoročni najam
 • otvoriti javnu raspravu o porezu na nekretnine

Zagreb Ilustracija Foto: Getty Images

Most se zalaže i za potpore za ranjive skupine:

 • potrebno je povećati iznose naknade za troškove stanovanja koja se ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, kao i osnovu za njezino primanje
 • vaučerizacija programa za ''stanovanje'' starijih i nemoćnih
 • gradovi bi starijim osobama nudili sklapanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju u zamjenu za njihove stanove ili drugu imovinu
 • postojeći program subvencija studentima podstanarima treba unaprijediti
 • programi za mlade koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi vezali bi se uz stambene zajednice i programe subvencioniranja najamnina i troškova stanovanja
 • programi socijalne integracije beskućnika i prevencije beskućništva korištenjem socijalnih stanova i inovacije stanovanje prvo
 • programi za migrantsku radnu snagu i njihove obitelji uskoro će doći na dnevni red socijalnih intervencija

Most se zalaže i za subvencioniranje najamnina podstanarima, a ističu i da bi država promjenom odgovarajućih propisa trebala barem dijelom žurno zaustaviti rastuće procese prenamjene stambenog fonda u apartmane odnosno poslovne objekte za turistički najam, odnosno za zabranu prenamjene stana u apartman bez suglasnosti ostalih suvlasnika zgrade.

Pročitajte i ovo Ilustracija Dome, slatki dome Htjeli biste kupiti novi stan? Sjednite i pogledajte ove podatke

Pročitajte i ovo Ilustracija Kvaliteta života Dobar dio hrvatskih građana zarađuje na nekretninskom biznisu: Moguća su nova ograničenja

Domovinski pokret 

Domovinski pokret (DP) u svojem izbornom programu govori o stambenoj politici za urbane i ruralne sredine.

Urbane sredine

Gradovi i općine, sami i/ili uz financijsku dotaciju države moraju ulagati u stanogradnju za mlade osobe i/ili za mlade i ostale obitelji, ističu u DP-u: ''Gradovi i općine mogu dio stambenih kapaciteta davati u dugoročni i sigurni najam, po prihvatljivim cijenama, uz poštivanje kriterija od strane najmoprimaca. Također, mogu stanove prodavati po realnim cijenama, također po kriterijima koji će obiteljima omogućiti proširivanje'', smatra DP.

Navode i iskustva drugih zemalja koja smatraju primjenjivima u Hrvatskoj: ''Obiteljima s više djece grad i općina umanjuju udio otplatnih rata, to je mjera koja je u nekim europskim zemljama, poput Francuske i Mađarske, povećala prirodni prirast. Također, postoji model za preuzimanje dijela stambenog kredita za one obitelji koje ga već imaju, a u pravilu se radi o dugoročnim kreditima. Porastom broja članova u obitelji, treba rasti i udio financijske pomoći za otplatu stambenih kredita.''

Zagreb Umag Foto: Getty Images

Ruralne sredine – Naselimo selo!

U brojnim ruralnim sredinama stambeno pitanje ne predstavlja problem, kuće čiitava gazdinstva mogu se povoljno kupiti, podsjeća DP i upozorava: "Problematika ruralnog raseljavanja, a time i mogućeg ponovnog naseljavanja leži u državno uvjetovanoj provincijalizaciji, bez dobrih ili čak bez ikakvih prometnih povezanosti s većim urbanim središtima, a koje bi bile neophodne za rad, obrazovanje djece, medicinske i druge usluge."

DP se zalaže za državno odgovornu revitalizaciju ruralnih područja, osiguravanjem uvjeta za poljoprivredne i obrtničke djelatnosti te investiranjem u neophodne djelatnosti za svakodnevni život, poput ambulanti, pošta, vlakovnih i autobusnih veza, vrtića i osnovnih škola, te uvjeta za sportske aktivnosti: "Dodatno, oslobađanjem od poreza tijekom duljeg niza godina, barem 10, pomoglo bi se razmišljanju iseljenih obitelji da potraže svoj dom ponovno u mjestu koje su prethodno napustili, ili u potpuno novom, a za njih perspektivnom okruženju."

Provjere učinkovitosti predloženih mjera su redovito godišnje izvještavanje o broju sklopljenih ugovora o najmu stambenih prostora, kao i izvještavanje o ulaganju u stanogradnju i prodaju stanova obiteljima te iznosima subvencija prema broju djece u obitelji.

Pročitajte i ovo Gradilište, ilustracija Kako do nekretnine Mladi par koji kupuje stan: "Cijene nisu najgore, ovo nam je najveći problem..."

Porez na nekretnine

DP se protivi uvođenju poreza na nekretnine. Umjesto toga zalaže se za stimulativne mjere dugoročnog najma neiskorištenih nekretnina, imajući u vidu da mnogima, a osobito mladim obiteljima, vlastita nekretnina postaje nepriuštiva. Smatraju da će oslobađanje od poreza svih onih koji kupuju prvu nekretninu, uz određene kriterije (dob, visina plaće, imovina bračnog partnera, itd.) biti puno korisnije i opipljivije za mlade nego subvencioniranja kredita po napuhanim tržišnim cijenama nekretnina.

DP se zalaže za porez na neaktivne nekretnine umjesto poreza na nekretnin: "Nekretnine svih vrsta (stambene, poslovne, zemljišta) koje se ne koriste u svrhu primarnog stanovanja, redovnog poslovanja ili iznajmljivanja, treba oporezivati na bazi kvadratnog metra. Cilj je potaknuti sve one koji posluju u sivoj zoni (najmovi na crno) da svoje najmove prijave. Sve one koji imaju višak nekretnina koje stoje neiskorištene, treba potaknuti da ih aktiviraju u određene svrhe, što bi dovelo po povećanog ulaganja u nekretnine i veće ponude stanova za dugoročni najam."

 

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene