Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

S početkom 2008. godine između fizičkih i pravnih osoba zatezna i najviša dopuštena ugovorna kamata može iznositi 14 posto, u poslovima između pravnih osoba i između njih i osoba javnog prava zatezna kamata iznosi 17 posto, a najviša dopuštena ugovorna kamata može ići i do 25,5 posto.


Naime, s 1. siječnja 2008. na snagu su, nakon dvije godine odgode, stupile na snagu i odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate vezuju uz eskontnu stopu Hrvatske narodne banke.

Vezani članci Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković Ministrica Vučković komentirala nakupce stoke na Banovini i poručila poljoprivrednicima: ''Nemojte prodavati stoku u bescjenje, tu je hrvatska administracija, pomoći ćemo" Slika nije dostupna Brojni potezi, mršavi rezultati

Uz to, početkom 2008. na snagu stupa i niz drugih za gospodarstvo važnih zakona: novi zakoni i javnoj nabavi, o računovodstvu, o financijskom osiguranju, a početkom travnja na snagu će stupiti i izmjene Zakona o trgovačkim društvima.

Od novog Zakona o javnoj nabavi očekuje se veća transparentnost i javnost postupaka javne nabave.

Naručitelji su obvezni primjenjivati odredbe novog Zakona ako procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 300.000 kuna i više za robe i usluge, te 500.000 kuna i više za radove.

Zakon regulira i pitanja "nabava male vrijednosti" čija procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 70.000 kuna do navedenih pragova od 300, odnosno 500 tisuća kuna.

Osim uobičajenih postupaka javne nabave, Zakon uvodi natjecateljski dijalog kao novi postupak javne nabave te definira i posebne načine nabave: dinamički sustav nabave, okvirni sporazum, elektroničku dražbu.

Novi zakon predviđa i novi elektronički sustav javnih objava u
Elektroničkom oglasniku javne nabave, te javno objavljivanje u tom oglasniku svih postupaka nabave vrijednosti veće od 70.000 kuna.

Novi zakon predviđa i javna otvaranja ponuda te pravo uvida u ponude svim osobama, bez obzira sudjeluju li u postupku nabave, osim u dijelove zaštićene posebnim pravom. Novi zakon detaljnije propisuje postupak pravne zaštite i pravno-zaštitne mehanizme.

S početkom 2008. na snagu stupa i novi Zakon o računovodstvu prema kojemu će velike tvrtke primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), a male i srednje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI).

Niz novina donose i izmjene Zakona o trgovačkim društvima koje će stupiti na snagu od 1. travnja 2008. godine.

Jedna od najvažnijih novina je mogućnost da društva, uz dualistički model korporativnog upravljanja (uprava i nadzorni odbor), odaberu monistički oblik upravljanja s upravnim odborom.

Prema procjenama, monistički ustroj bit će zanimljiv uglavnom
obiteljskim kompanijama i stranim tvrtkama koje po tom modelu rade izvan Hrvatske.

Izmjenama se kod dioničkih društava ukidaju dionice koje glase na donositelja, a ostaju samo dionice koje glase na ime, propisuju rokovi za stjecanje i dospjeće dividende, obvezuju uprave dioničkih i društava s ograničenom odgovornošću da jednom godišnje podnesu i objave izvještaje o stanju društva, itd.

S početkom godine na snagu je stupio i novi Zakon o prijevozu opasnih tvari kojim se detaljno regulira prijevoz tih tvari, obveze svih subjekata, postupanje u slučajevima incidenata, a predviđa i da sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj koje se bave prijevozom opasnih tvari imenuju najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. 

Također predviđa da Vlada osnuje posebno Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvari.

Prvi dan 2008. ujedno je i dan stupanja na snagu izmjena nekoliko zakona iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, novog Zakona o strancima koji regulira i rad stranaca, te izmjena Prekršajnog zakona kojima se uz ostalo uvode dvostruko dulji zastarni rokovi (dvije godine za pokretanje i četiri za okončanje prekršajnog postupka), te propisuje mogućnost da se pravnim osobama izrekne najviša prekršajna kazna do iznosa od milijun kuna.