Mandatar Tihomir Orešković danas je u Saboru predstavio svoje ministre i program svoje vlade. Donosimo njegove ključne smjernice.


Mandatar Tihomir Orešković pred saborskim zastupnicima održao je prezentaciju u sklopu koje je naveo 'ključne smjernice reformske vlade'.

U nastavku donosimo dio smjernica nove vlade, a sve ih možete pogledati u fotogaleriji.

Vezani članci Slika nije dostupna Ante Šprlje je ponovno ministar pravosuđa Slika nije dostupna Oleg Butković ostaje ministar prometa

1. Među ključnim smjernicama ministarstva unutarnjih poslova na čelu kojeg će biti Mostov Vlaho Orepić je izrada nove strategije nacionalne sigurnosti kao i uspostava funkcionalnije interakcije između DORH-a i policije. Među smjernicama je i preustroj policije u sklopu kojeg će se smanjiti udio zaposlenih u upravi u odnosu na one koji rade na terenu.

2. Što se tiče ministarstva obrane na čelu s Josipom Buljevićem, među smjernicama su domovinska sigurnost kao koncept proaktivne zaštite domovine, izrada i usvajanje strategije nacionalne sigurnosti, podizanje razine obrambenih sposobnosti države, RH ao aktivn i ravnopravna članica NATO i EU, uspostava sigurnijeg okružja u ulicama, kvartovima, općinama, gradobima i županijama te razvoj sustava civilne zaštite.

3. Ključne smjernice ministarstva financija kojeg će voditi Zdravko Marić su Kontinuirana pametna fiskalna konsolidacija s ciljem postupnog smanjenja proračunskog deficita i javnog duga Republike Hrvatske, kreiranje strateškog okvira i uspostava Agencije za upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske, stvaranje stabilnog poreznog okruženja kroz porezni sustav utemeljen na principima pravednosti i jednostavnosti, smanjenje poreznog opterećenja poduzetnika kroz ukidanje suvišnih parafiskalnih nameta te intenzivna komunikacija i stalna koordinacija aktivnosti Ministarstva financija s Hrvatskom narodnom bankom kao nositeljem monetarne vlasti.

4. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje će voditi Miro Kovač jačat će međunarodni položaj Hrvatske.

'Kao članica EU-a i NATO-a Hrvatska mora iskoristiti sav potencijal kojim raspolaže. Hrvatska biti snažna u okomitoj i vodoravnoj suradnji. Okomita suradnja odnosi se na zemlje srednje Europe, Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, sve su to članice EU-a, NATO-a i Višegradske skupine. U tom ćemo kontekstu podupirati inicijativu Baltik – Jadran - Crno more. Vodoravno, tu su Italija, Austrija, Slovenija pa prema zemljama našeg istočnog susjedstva. Hrvatska mora imati snažnu ulogu u oba ta smjera, biti njihov integrativni faktor', navodi se među ostalim.

5. Ministarstvo pravosuđa pripalo je MOST-u i na čelu će mu biti Ante Šprlje, a među ključnim smjernicama su dodatni angažman sudaca prekovremenim radom u sudovima koji imaju veće zaostatke u suđenju, kao i uspostava funkcionalnijeg sustava nagrađivanja i sankcija za uočenu (ne)kvalitetu u radu zaposlenih u pravosuđu.

6. Protiv novog ministra kulture Zlatka Hasanbegovićamnogi se bune, a među ključnim smjernicama njegovog ministarstva je dobivanje strategije kulturnoh razvoja kako bi se, među ostalim, afirmirala važnost kulture kao temelja hrvatskog nacionalnog identiteta, prepoznatljivosti i ugleda u Europskoj uniji i svijetu.

7. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova vodit će Tomislav Tolušić, a među ključnim smjernicama je konačno donošenje Strategije regionalnog razvoja 2014. - 2020. Kako je navedeno, radi se o najbitnijem krovnom dokumentu za ravnomjerni razvoj svih područja Hrvatske čije donošenje kasni najmanje 2 godine.

Planira se i Uvođenje modela stimuliranja službenika koji sudjeluju u EU procedurama isključivo na temelju uspješnosti povlačenja EU sredstava.

8. Na čelu ministarstva turizma bit će Anton Kliman, a kao ključne smjernice ovog resora navode se stvaranje ukupnog zakonskog okvira kao osnovnih pretpostavki za povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma, privatizacija državnih hotela i turističkih tvrtki u većinskom državnom vlasništvu, stavljanje u funkciju turizma državne imovine koja je trenutno izvan funkcije, povećanje kvalitete turističkih usluga prilagođavanjem obrazovanja aktualnim potrebama turističkog gospodarstva...

9. Nada Šikić nova je ministrica rada i mirovinskog sustava koje u ključnim smjernicama, među ostalim, ima planiranje potrebnih zanimanja za mlade koji ulaze u svijet rada, omogućavanje zapošljavanja mladih ljudi koji nisu konkuretni na tržištu rada njihovom brzom prekvalifikacijom te omogućavanje promjene zanimanja i starijim skupinama radno sposobnih ljudi.

10. Ministarstvo branitelja vodit će Mijo Crnoja. Ključne smjernice su reguliranje statusnih i materijalni prava HRVIDR, rad na dignitetu Domovinskog rata i branitelja, uključivanje branitelja u društvene, poltičke i gospodarske sfere života te trajna briga o pripadnicima HVO.

11. Novi ministar znanosti, obrazovanja i sporta je Predrag Šustar. Među ključnim smjernicama su, među ostalim,  postepeno podizanje ulaganja u obrazovanje te istraživanja i razvoj prema europskom prosjeku, razvijanje djelotvornog sustava stipendiranja učenika i studenata, kao i eliminaciju snažnog utjecaja političkih struktura u obrazovanju i znanosti.

12. Ministarstvo uprave preuzima Mostova Dubravka Jurlina Alibegović, a među ključnjim smjernicama su sustavna regulacija agencija i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima zakonom koji bi na opći način regulirao pitanja koja se tiču razloga i kriterija njihovog osnivanja, delegiranja poslova državne uprave na te pravne osobe, funkcioniranja, zapošljavanja, financiranja, odgovornosti i nadzora nad njihovim radom te Uspostavljanje funkcionalnog sustava obrazovanja za obavljanje poslova i za rukovođenje poslovima javne i državne uprave.

13. Ministar poljoprivrede bit će Davor Romić. Među ključnim smjernicama ovog resora su i restrukturiranje unutarnjeg ustroja Ministarstva poljoprivrede i pratećih institucija u svrhu povećanja učinkovitosti, koordinacije i transparentnosti, kao i Izrada strategije razvoja poljoprivrede, šumarstva i prerade drva u smislu jačanja razvoja, malih
i srednjih gospodarskih subjekata u ruralnim područjima, s detaljnom analizom stanja i poveznicom s drugim razvojnim strategijama koje utječu na ove sektore.

14. Ministarstvo gospodarstva vodit će Tomislav Panenić. Kao ključne smjernice navode se unaprjeđenje svih 'Doing business' pokazatelja za ocjenu lakoće poslovanja u Republici Hrvatskoj te Strateško određenje prioriteta Vlade i relevantnih ministarstava u poticanju razvoja gospodarskih aktivnosti i privlačenju investicija.

15. Ministar poduzetništva i obrta bit će Darko Horvat. Među ključnim smjernicama navode se prijedlozi osnovnih reformi u poduzetništvu, i to zakonodavne, porezne, reforme radnog zakonodavstva, obrazovanja, te financijske i ostale reforme među kojima je uvođenje apsolutne financijske discipline.

16. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pripalo je Olegu Butkoviću, a među ključnim smjernicama su izgradnja modernog i učinkovitog prometnog sustava koji je podrška snažnom i učinkovitom gospodarstvu, izgradnja održivog i ekološki prihvatljivog prometnog sustava, razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i proglašenje isključivog gospodarskog pojasa.

17. Lovro Kuščević bit će novi ministar graditeljstva i prostornog uređenja koje među ključnim smjernicama ima izmjenu zakona o strateškim investicijama koji će omogućiti konačno pokretanje važnih gospodarskih projekata u RH.

18. Ministar zaštite okoliša i prirode bit će Slaven Dobrović, a plan je, među ostalim, redefinirati sustav procjene urjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja za okoliš te redefinicija sustava praćenja zagađenja okoliša iz stacionarnih izvora.

19. Možda i najveću pozornost javnosti privukla je nova ministrica socijalne politike i mladih, Bernardica Juretić. Ključne smjenice njenog ministarstva, među ostalim, su omogućavanje ravnomjerne prijmene svih socijalnih prava na teritoriju RH, deinstitucionalizacija osoba starije životne dobi, deinstitucionalizacija djece lakšim posvajanje ili smještajem u udomiteljske obitelj te osnaživanje javnog zdravstvenog sustava uz poštivanje načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve stanovnike RH.

20. Ministar Zdravlja Dario Nakić  u iduće četiri godine nastojat će, među ostalim, osnažiti javno zdravstveni sustav uz uz poštivanje načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve stanovnike RH, te financijski racionalizirati i stabilizirati sustav uz ostanak HZZO izvan riznice te strogo poštivanje svih zakonskih odrednica koje definiraju financijske obveze prema HZZO.