Graf globalnog zatopljenja (Foto: Thinkstock, NASA)
Graf globalnog zatopljenja (Foto: Thinkstock, NASA)

Pariški sporazum o klimatskim promjenama stupit će na snagu za 30 dana, nakon što je prijeđen prag od 55 zemalja koje su ratificirale tekst, a koje predstavljaju 55 posto emisija plina s učinkom staklenika, navodi u srijedu stranica Konvencije Ujedinjenih naroda o klimi.


Na toj se stranici precizira da su 72 zemlje, koje predstavljaju 56,7 posto svjetskih emisija stakleničkih plinova, predale instrumente o ratifikaciji tajništvu UN-a, što otvara put stupanju na snagu za 30 dana, ili prije početka COP22 , koja se održava od 7. do 18. studenoga u Maroku.

"72 zemlje koje predstavljaju 56,7 posto emisija sada su ratificirale pariški sporazum, koji će stupiti na snagu za 30 dana", napisala je nova glavna tajnica Konvencije o klimi Patricia Espinosa.

Predsjednica COP21 Segolene Royal je navela da su Europska unija i sedam europskih zemalja u srijedu EU predali svoje instrumente ratifikacije.

Sporazum od svih zemalja zahtijeva da osmisle planove koji će omogućiti da se povećanje temperature obuzda na ispod dva Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

Ministri okoliša zemalja članica prošli su tjedan usuglasili da EU kolektivno ratificira Pariški sporazum, umjesto da ga ratificira svaka zemlja članica ponaosob. (Hina)