Sjednica Vlade (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)
Sjednica Vlade (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)

Nakon dijela otvorenog za javnost, uslijedio je zatvoreni dio sjednice tehničke Vlade RH. U nastavku doznajte što je sve radila tehnička Vlada.


10:59 - Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade RH donesene su dodatne odluke i riješena neka od kadrovskih pitanja. Što je sve odlučeno doznajte na OVOM LINKU.

10:57 - Prihvaćen je Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

10:50 - Vlada je dala suglasnost na odluku o isplati trećine prošlogodišnje neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, odnosno 12,3 milijuna kuna, za stipendije djeci stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja.

Upravni odbor Fonda je, kazao je ministar branitelja Tomo Medved, na sjednici 15. lipnja utvrdio je da je neto dobit Fonda nešto manja od 37,1 milijuna kuna te je donio odluku da se trećina toga novca, u iznosu od 12,3 milijuna kuna dodijeli Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na stipendiju.

Na taj način će djeca članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i djece HRVI iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata dobiti stipendije za srednjoškolsko obrazovanje i studiranje na fakultetu.

10:49 - Prihvaćen je Prijedlog zaključka u vezi s provođenjem postupka središnje javne nabave za nabavu licenci.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia summita 2016. godine koji bi se trebao održati u Dubrovniku 25. i 26. kolovoza ove godine.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu.

10:47 - Vlada je donijela i rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća općine Čeminac jer je prošlo više od tri mjeseca od posljednje održane sjednice te s obzirom na to da se Vijeće ne može valjano sastati i donositi odluke jer na tri sazvane sjednice nije bilo kvoruma.

10:44 - Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za svibanj 2016. godine, kao i Treće izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja 2013. do prosinca 2014. godine.

10:42 - Prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu te Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2015. godinu.

10:39 - Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula.

Prihvaćen je Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom paraolimpijskom odboru, za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine.

10:33 - Vlada je dala suglasnost za zaduženja šest gradova, a ministar financija Zdravko Marić kazao je da u donošenju takve odluke nema ništa sporno, jer je temeljena na odredbama Zakona o proračunu i svim ostalim zakonima koji uređuju fiskalno poslovanje.

Istaknuo je i da se, sukladno zakonu, radi o zaduženjima koja ne prelaze tri posto ukupnih prihoda lokalnih jedinica, odnosno ukupni iznos anuiteta i svih obveza po kreditnim zaduženjima ne prelaze 20 posto prihoda ostvarenih u prošloj godini.

Najveće zaduženje, od 35 milijuna kuna, odobreno je Zaprešiću za financiranje investicija u javnu rasvjetu, dogradnju osnovne škole, gradnju športske dvorane, izgradnju gradskog bazena, prometnica i nogostupa.

Split će se zadužiti za 30 milijuna kuna da bi refinancirao municipalne obveznice, a Labin za 25 milijuna kuna za rekonstrukciju i dogradnju športske dvorane.

Jastrebarskom je odobreno zaduženje za pet milijuna kuna kako bi financirao kapitalni projekt "Rekonstrukcija i izgradnja ulica u gradu", a Pregradi za 2,5 milijuna kuna za financiranje projekata komunalne infrastrukture na području grada (asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete).

Valpovu je odobreno zaduženje za 500 tisuća kuna za kreditiranje energetske obnove zgrada.

S druge strane, Varaždinu odobrena je prenamjena oko 4 milijuna kuna preostalih iz ranijeg zaduženja. Ta bi se sredstva sada trebala utrošiti na energetsku obnovu vrtića te dogradnju i adaptaciju osnovne škole.

10:24 - Prihvaćen je Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6.

10:22 - Prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. te Prijedlog odluke o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska.

10:20 - Prihvaćen je prijedlog zakona kojima se potvrđuje Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore koji je, kazao je ministar vanjskih poslova Miro Kovač, upućen u Hrvatski sabor na hitno usvajanje.

10:15 - Donesena je i odluka o usvajanju Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koji se većim dijelom financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Temeljem tog programa, HAMAG-BICRO će poduzetnicima izravno ili putem financijskih institucija davati jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga, kazao je ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Namjera je programa, vrijednog 70 milijuna eura, naglasio je, potaknuti kreditnu aktivnost financijsku institucija i olakšati pristup financiranju mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz veću dostupnost kredita, niže kamate i ostale troškove kredita te smanjenje traženih sredstava.

Također, donesena je i odluka o usvajanju Programa ESIF za mikro i male zajmove HAMAG-BICRO-a, kojima će poduzetnici moći financirati osnivanje obrta i trgovačkih društava, modernizaciju i proširenje postojećeg poslovanja te samozapošljavanje ili zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Time se započinje s filozofijom one-stop-shopa za financiranje poduzetnika, jer će HAMAG BICRO na jednom mjestu nuditi i jamstva i zajmove, dodao je Horvat.

10:10 - Premijer tehničke Vlade RH Tihomir Orešković otvorio je 30. sjednicu Vlade RH. Prije usvajanja dnevnog reda tehnički ministar financija Zdravko Marić rekao je kako će država iz proračunskih sredstava namiriti sve troškove saniranja štete koja je nastala u KBC Osijek uslijed nevremena krajem lipanja, a koji nisu pokriveni osiguranjem.

Prve procjene govore da će ukupni troškovi saniranja posljedica nevremena u KBC Osijek iznositi više od pet milijuna kuna.

"Dobar dio te štete je pod osiguranjem i bit će saniran na taj način, a dio koji nije osiguran bit će pokriven iz proračuna u kojem postoje sredstva predviđena upravo za ovakvu namjenu", rekao je Marić.

Sigurno da ćemo učiniti sve što možemo kako bi se ova šteta sanirala čim prije, dodao je.

Olujno nevrijeme i nadiruća voda uništili su i oštetitli brojne odjele osječke bolnice, među kojima je izvan funkcije i četvrtina Klinike za pedijatriju.