Croatia Airlines (Foto: Igor Soban/PIXSELL)
Croatia Airlines (Foto: Igor Soban/PIXSELL) Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon zabrene štrajka, sindikat Organizacija radnika Croatia Airlinesa (ORCA) oglasio se priopćenjem.


Županijski sud u Zagrebu u četvrtak je donio odluku o zabrani štrajka u Croatia Airlinesu (CA), uz obrazloženje da tuženik - sindikat Organizacija radnika Croatia Airlinesa (ORCA) nije pregovarao u dobroj vjeri radi sklapanja novog kolektivnog ugovora i da ne želi nastali spor riješiti mirnim putem.

Vezani članci Slika nije dostupna Otkazana 23 leta zbog štrajka u Croatia Airlines Slika nije dostupna Sindikat Coratia Airlinesa: Trebamo kriznu upravu kako bi se spasilo što se spasiti da

Sindikat ORCA u petak se oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Sindikat ORCA poduzeo je sve potrebne radnje kako bi pristupio zakonitim pregovorima s upravom Croatia Airlinesa, koji pregovori su za cilj imali potpisivanje kolektivnog ugovora. U tom smislu sindikat ORCA se prijavio na javni poziv Vijeća za utvrđivanje reprezentativnosti te je isti utvrđen reprezentativnim u ožujku 2017. godine. Nakon što je utvrđen reprezentativnim, sindikat ORCA potpisao je Sporazum o osnivanju pregovaračkog odbora sindikata s drugim reprezentativnim sindikatom u Croatia Airlinesu, nakon čega je upućena inicijativa za pokretanje kolektivnih pregovora te se pristupilo kolektivnom pregovaranju.

Kolektivno pregovaranje odvijalo se u ožujku, travnju, i svibnju 2017. godine. Nakon toga došlo je do zastoja u kolektivnom pregovaranju te je Sindikat ORCA u skladu sa zakonom pokrenuo postupak mirenja koje je održano u ljeto 2017. godine te je završilo neuspješno, zbog čega je došlo do najave štrajka za dan 8. kolovoza 2017. godine.

Nekoliko dana prije održavanja štrajka održan je sastanak s resornim ministrom Olegom Butkovićem, na kojem je došlo do određenih dogovora s upravom Croatia Airlinesa, potpisana je tzv. Promemorija prema kojoj je taj štrajk otkazan i u kojoj je također bilo utvrđeno da će pregovori svakako završiti do kraja 2017. godine.

U tom smislu sindikat ORCA je, sukladno ugovorenom u Promemoriji, pozvao ministra Butkovića da prisustvuje ponovnom pregovaranju u jesen 2017. godine na koje se isti nije odazvao sve do mjeseca studenog 2017. godine kada je izabrana nova privremena uprava.
Pregovori su trajali do kraja 2017. godine kada su prekinuti jer poslodavac uporno nije želio pregovarati o odredbama kolektivnog ugovora koji bi išli za tim da kolektivni ugovor traje dulje od jedne godine.
Nakon toga sindikat ORCA je ponovno dobio obećanje od ministra Butkovića da će uprava u punom mandatu biti imenovana u kraćem roku te da se sindikat strpi kako bi mogao nastaviti pregovore s upravom koja će imati puni mandat u trajanju od 4 godine, međutim, kako je vrijeme prolazilo i došao mjesec svibanj 2018. godine, sindikat ORCA je zaključio da nova uprava neće biti izabrana u dogledno vrijeme, stoga je ponovno pristupio pregovorima na kojim je ponovno utvrdio da nema mogućnosti sklapanja kolektivnog ugovora prema uvjetima koji bi bili prihvatljivi i sindikatu.

Zbog toga je prekinuo pregovore te pozvao poslodavca da pristupi obveznom mirenju kako bi bile otvorene pretpostavke za eventualni štrajk. Mirenje je održano dana 11. lipnja 2018. godine te je bilo utvrđeno neuspješnim.

Kako je mirenje završilo bez postizanja obostrano prihvatljivog sporazuma odnosno kolektivnog ugovora, bile su otvorene sve pretpostavke za zakoniti štrajk koji je i najavljen za dan 8. kolovoza 2018. godine. Međutim, uprava Croatia Airlinesa je podnijela tužbu temeljem koje je donesena presuda dana 9. kolovoza 2018. godine kako je štrajk nezakonit zato što sindikat ORCA nije pregovarao u dobroj vjeri. Takvu odluku smatramo nezakonitom i nepravilnom te ćemo iskoristiti sva zakonska sredstva da istu pobijemo.

Obrazloženje suda kako sindikat ORCA nije pregovarao u dobroj vjeri nam je neprihvatljivo jer smo prošli sve zakonom utvrđene procedure obzirom da smo razgovarali i pregovarali višekratno kroz dugi vremenski period s upravom Croatia Airlinesa i u tom smislu smatramo da smo ispunili sve pretpostavke kako bi štrajk bio zakonit.

Stav suda kako neprisustvovanje sastancima u mjesecu siječnju 2018. je potpuno izvan konteksta jer je sindikat ORCA pregovarao i prije i poslije tih termina te u tom smislu izbivanje s tih sastanaka ne može biti ocijenjeno kao ona pretpostavka koja cijeli postupak utvrđuje nezakonitim, odnosno ne vođenim u dobroj vjeri.

Medijski interes za ovu situaciju sa štrajkom u Croatia Airlinesu koristimo i kao priliku da javnost upozorimo da ovakva odluka sadrži u sebi jednu opću opasnost koja vodi prema potpunoj suspenziji sindikalnog djelovanje u Republici Hrvatskoj. Naime, svaki poslodavac će ubuduće tijekom kolektivnog pregovaranja moći navesti kako je sindikat pristupio pregovorima u lošoj vjeri te će biti onemogućeno bilo koje organiziranje štrajka u budućnosti.

To će svakako voditi smanjivanju radničkih prava i onemogućavanju sindikalnog udruživanja, jer će sindikati kao takvi izgubiti svoj smisao, bez obzira na svoje utemeljenje u odredbama Ustava Republike Hrvatske. Zbog toga ćemo iskoristiti sva pravna sredstva kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Pod tim podrazumijevamo prvenstveno Europski sud za ljudska prava, a sve kako bismo ovu nezakonitu i potencijalno vrlo opasnu odluku stavili izvan snage, a što bi dovelo do nastavka sindikalnog djelovanja i poboljšavanja radničkih prava u Republici Hrvatskoj", stoji u priopćenju.