Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Zagrebačko Gradsko poglavarstvo na današnjoj je sjednici prihvatilo detaljni plan uređenja Cvjetnog trga.


Gradsko poglavarstvo prihvatilo je urbanističke planove uređenja "Savska-Šarengradska-jug", "Kruge", "Jankomir-Prisavišće", Degidovec, Blato-jug, Vukomerec, "Čulinečka-zapad", "Petlja Lučko-jug", "Jankomir-Malešnica", "Resnik III", "Gajišće-jug", "Sesvetska Selnica-jug" i "Selčina sjever".

Vezani članci Škola u vrijeme koronavirusa Ministarstvo obrazovanja danas će objaviti detaljne preporuke i plan za početak školske godine Ljepota je u oku promatrača Pokušali urediti svoje domove i okućnice, možda su trebali prepustiti stvar profesionalcima

Poglavarstvo je također prihvatilo izmjene i dopune urbanističkih planova uređenja "Petlja Lučko-sjever", "Ulica grada Gospića-sjeveroistok", "Gospodarska zona Sesvete-sjever" te "Gradišćanska-Cankarova-Ulica baruna Filipovića".

O detaljnom planu uređenja bloka "Ilica-Preobraženska-Preradovićev trg-Varšavska-Gundulićeva" pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje Ivica Fanjek novinarima je, nakon sjednice, rekao da su za svaku kuću date propozicije kako će se uređivati, većinom rekonstruirati. 

Najvažnijim je ocijenio što je u odnosu na rješenje iz javne rasprave, bitno smanjen ukupni BRP koji je opterećivao taj blok. 

To se odrazilo i na podzemnu garažu, koja ima 400 parkirnih mjesta i takva ima najmanji utjecaj na prometnu mrežu grada.
Naglasio je da se s manje BRP-a dobiva usklađeni projekt, koji ne prelazi planirane visine. 

Rekao je da će u objektu biti raznih sadržaja do drugog kata, a iznad će biti kombinacija stanova i uredskih prostora. 

Napomenuo je da će se napraviti i sklonište za oko 900 ljudi na trećoj podzemnoj etaži.

Fanjek je rekao da je u planu sada puno manji kapacitet nego što je bio predviđen, pogotovo idejnim projektom (sa 110.000 na 69.000 četvornih metara). 

Istaknuo je da blok već sada ima oko 58.000 četvornih metara te ocijenio da je to već vrlo izgrađena površina, koja nužno traži rekonstrukciju. 

Rekao je da u tom bloku postoji pješački prolaz, a predlaže se da se napravi pješačka veza između Ilice i Varšavske ulice. 

"Zagrebački blokovi koji su uvijek bili poluprivatni ili zatvoreno područje u koje se nije ulazilo, zahvaljujući dobroj strukturi, bit će dostupni i za javno korištenje, a to omogućavaju prvenstveno pasaži", rekao je Fanjek.

Istaknuo je da je omogućena rekonstrukcija Vidrićeve rodne kuće, odnosno zamjena ili rušenje.

U tom bloku bit će transformirana prva etaža, na način da podrum, prizemlje i prvi kat budu što više javni - odnosno da se dobije natkriveni gradski prostor. 

Cilj je da se u Donjem gradu dobije takav sadržaj koji će moći konkurirati nekom trgovačkom centru izvan grada, rekao je Fanjek.

Pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Doris Kažimir je rekla da je predloženi plan Cvjetnog trga u skladu s konzervatorskom podlogom te da je znatno izmijenjen od onoga što je bilo na natječaju i javnom uvidu, a vezano za dopuštena rušenja, usklađenja visina, povećanja javnih pješačkih površina.

Dodala je da će prolaz u bloku biti otvoren 24 sata na dan.