Porez na dohodak (Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL)
Porez na dohodak (Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL) Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić potpisao je u ponedjeljak Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Izmjenama će porezni obveznici biti rasterećeni za 266 milijuna kuna od početka 2018. godine.


Porezna uprava na internetskim je stranicama objavila na što se odnosi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak.

Fiskalno rasterećenje

Vezani članci Zdravko Marić Marić: "Jako je dobro što nas je Fitch ostavio u investicijskoj zoni. Doći će trenutak kada će pandemija biti iza nas, a onda..." Princ William Fotografija princa Williama s cijepljenja postala hit iz neočekivanog razloga, isto se dogodilo i jednom našem političaru

Propisuje se da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja, a koji se podmiruje na teret poslodavca ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem te da u slučaju da je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, isti o tome mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.

Kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže sa dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna.

Neoporezivim primitkom smatra se naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do dvije kune po prijeđenom kilometru koju neprofitna organizacija isplaćuje fizičkim osobama koje u skladu s posebnim propisom ostvaruju pravo na znak pristupačnosti.

Propisuje se da se dohotkom ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske, koje poslodavci isplaćuju radnicima.

Administrativno rasterećenje

Porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu, a koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne moraju podnositi Obrazac INO-DOH.

Isplatitelji dohotka prema kojemu se plaća konačni porez nisu u obvezi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostavljati fizičkim osobama potvrde o isplaćenom primitku osim na zahtjev poreznih obveznika - primatelja konačnog dohotka.

Porezni obveznici koji su podnijeli zahtjev za obustavom plaćanja predujma poreza/poreza na dohodak u tuzemstvu (iz razloga što porez po osnovi tog dohotka plaćaju u inozemstvu) ne moraju istodobno podnositi i prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).

Fizičke osobe koje ostvaruju primitke izravno izinozemstva ili u inozemstvu predujam poreza / porez na dohodak plaćaju do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec ako utvrđeni predujmovi poreza/poreza na dohodak po istom izvoru dohotka u tom mjesecu ne prelaze ukupan iznos od 100,00 kuna uz uvjet da je primitke isplatio isti isplatitelj.