Obavijesti Pretražite Navigacija
Imaš pravo, ostvari ga

Sudski postupak koji vodite godinama stoji i ništa se ne događa? Zatražite sudsku zaštitu i naknadu, pogledajte kako

Imaš pravo, ostvari ga
Imaš pravo, ostvari ga Foto: Dnevnik.hr
Ako neka od stranaka u sudskom postupku smatra da nadležni sud nije odlučio o sporu u razumnom roku, može zatražiti pravo na sudsku zaštitu i naknadu.

Građanin koji smatra da nadležni sud nije odlučio o postupku u kojemu je stranka u razumnom roku - ima pravo na sudsku zaštitu. Ustaljena je sudska praksa da sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku od tri godine od njegova pokretanja.

Pročitajte i ovo Ilustracija Imaš pravo, ostvari ga Želite promijeniti izabranog liječnika prije isteka roka od godinu dana: I to je moguće Imaš pravo, ostvari ga Imaš pravo, ostvari ga Znate li kako funkcionira novi način plaćanja "kupi sada, plati poslije"? Doznajte prednosti i rizike koje nosi

Ako pojedini spor nije riješen u tom roku, stranka u postupku može podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi ili zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Taj se zahtjev podnosi sudu pred kojim se vodi postupak. O njemu odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu u koji je uključen predsjednik suda, tada o zahtjevu odlučuje njegov zamjenik.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 1 (Foto: Getty Images)

Rok za donošenje odluke o zahtjevu je 60 dana od dana njegova zaprimanja, a pri odlučivanju se vodi računa o vrsti predmeta, činjeničnoj i pravnoj složenosti predmeta, ponašanju stranaka te postupanju suda.

Ako se utvrdi da je zahtjev osnovan, odredit će se rok od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka u kojem sudac mora riješiti sporni predmet.

Ako se utvrdi da je zahtjev neosnovan i bude odbijen, stranka koja ga je podnijela ima pravo na žalbu u roku od osam dana od primitka rješenja. Žalbu može podnijeti i ako rješenje ne bude doneseno u već navedenom roku od 60 dana.

O žalbi odlučuje predsjednik neposredno višeg suda. Ako se zahtjev odnosi na postupak na Vrhovnom sudu - o žalbi odlučuje vijeće od tri suca tog suda. Žalba može biti odbijena kao neosnovana i time potvrđeno prvostupanjsko rješenje ili može biti preinačeno doneseno rješenje.

Zahtjev za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Ako predmet nije riješen ni u roku koji je odredio predsjednik suda na temelju osnovanog zahtjeva, stranka u sudskom postupku može neposredno višem sudu u roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade.

Kod postupaka koji su u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom, Visokim upravnim sudom ili Visokim prekršajnim sudom - o zahtjevu će odlučivati Vrhovni sud Republike Hrvatske. O predmetima koji su u tijeku pred Vrhovnim sudom - o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda. Rok za donošenje odluke je šest mjeseci.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 3 (Foto: Getty Images)

Određuje se novi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti sporni predmet, ali i visina primjerene naknade koja pripada podnositelju zahtjeva. Naknada ne može iznositi više od 35.000 kuna.

Protiv rješenja o zahtjevu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može se u roku od osam dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. O žalbi odlučuje vijeće tog suda.

Rješenje o naknadi dostavlja se odmah nakon pravomoćnosti predsjedniku suda pred kojim je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, predsjedniku Vrhovnog suda i Ministarstvu pravosuđa i uprave. Naknada se isplaćuje iz proračuna.

Isplata dosuđene naknade

Nakon dobivanja rješenja o isplati naknade treba predati zahtjev, i to Ministarstvu pravosuđa i uprave, u Glavno tajništvo, Odjel za pisarnicu, osobno ili poštom na adresu Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

Fizička osoba u zahtjevu treba navesti:

  • osobne podatke (ime, prezime)
  • OIB (osobni identifikacijski broj)
  • adresu i kontakt telefon ili adresu e-pošte
  • IBAN vašeg računa na koji treba izvršiti uplatu.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

Pravna osoba u zahtjevu treba navesti:

  • točan naziv pravne osobe
  • kontakt telefon, fax ili e-adresu
  • broj žiroračuna odnosno IBAN i naziv banke
  • OIB (osobni identifikacijski broj) i
  • MB (matični broj).

Ako se isplata vrši na račun punomoćnika, zahtjevu za isplatu naknade treba priložiti punomoć.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku mogu se dobiti utorkom od 8:30 do 11:30, na broj telefona 01/3714-661.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga. Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.

 

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene