Istraživanje Eurobarometra o silovanju (Foto: Thinkstock/Eurobarometar)
Istraživanje Eurobarometra o silovanju (Foto: Thinkstock/Eurobarometar)

Istraživanje je provedeno na inicijativu Europske unije, a glavna tema je bila rodno uvjetovano nasilje.


Četvrtina Europljana vjeruje da se silovanje u nekim okolnostima može opravdati, pokazuju rezultati novog istraživanja koje je proveo Eurobarometar.

Istraživanje je provedeno na inicijativu Europske unije, a glavna tema je bila rodno uvjetovano nasilje. Oko 30.000 građana različitih zemalja EU-a odgovaralo je na pitanja smatraju li da bi spolni odnos bez privole bio prihvatljiv pod nekim okolnostima, kao što su nošenje provokativne odjeće ili u slučaju pijanstva.

Podaci Eurobarometra (Foto: Eurobarometar)

Rezultati su zastrašujući: 27 posto ispitanika diljem EU-a misli kako je spolni odnos bez pristanka prihvatljiv u barem jednom sklopu okolnosti. Njih 12 posto kaže da je silovanje prihvatljivo ako je žrtva konzumirala alkohol ili drogu, 11 posto smatra da je prihvatljivo ako je žrtva dobrovoljno otišla kući s nekim, a 10 posto da je prihvatljivo ako žrtva nije jasno kazala "ne" i fizički se borila.

Brojke variraju od zemlje do zemlje, a najgore je u Rumunjskoj, gdje je čak 60 posto ispitanih kazalo kako bi opravdali silovanje koje se dogodi pod nekim od navedenih okolnosti.

U Hrvatskoj silovanje u barem jednoj od tih okolnosti opravdava 37 posto ispitanih. Pritom njih 19 posto smatra kako je spolni odnos bez pristanka prihvatljiv ako je žrtva pod utjecajem droga ili alkohola, 16 posto ako je nosila provokativnu odjeću, 15 posto ako je prethodno koketirala sa silovateljem te 11 posto ako je dobrovoljno otišla kući s nekim.

Podaci Eurobarometra po zemljama EU-a (Foto: Eurobarometar)