Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međurječju, izmedu Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Na tom području male su visinske razlike. Najviša je točka Čukala kod Iloka (294 m nadmorske visine), a najniža u Posavini - Spačva (78 m). Na istoku blago se spuštaju obronci Fruške gore i prelaze u vukovarski ravnjak. Sa zapada, s planine Dilja, pruža se vinkovačko-đakovački ravnjak. Ovim područjem vode važni riječni i kopneni putovi i križaju se međunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Tu se dotiču i sučeljavaju civilizacije zapadnoeuropskog i istočnog kulturnog kruga.


Površina županije: 2.448 km2
Broj stanovnika: 204.768
Prosječna neto plaća: 3112 kn
Broj zaposlenih: 19396

Vezani članci Slika nije dostupna Rezultati izbora za župana i za Županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije Slika nije dostupna Rezultati izbora za župana i za Županijsku skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije

Gradovi: 5 (Vukovar, Vinkovci, Ilok, Županja, Otok)

Općine: 25 (Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja)

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan: Božo Galić (HDZ)
Zamjenici župana: Antun Žagar (HSP), Petar Kulić (HDZ), Jovan Ajduković (SDSS)

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Broj zastupnika: 41 (HDZ 14, HSS-SDP-HNS-SBHS 12, SDSS 6, HSP 3, HSLS 3, DC 3)

Predsjednik Županijske skupštine: Mato Stojanović (HSLS)
Potpredsjednici: Željko Galić (HDZ), Milica Stojanović (SDSS)

Sjedište županije: VUKOVAR

Broj stanovnika: 31.670

GRADSKO POGLAVARSTVO

Gradonačelnik: Zdenka BULJAN (HDZ)
Zamjenici gradonačelnika: Vladimir Emedi (HDZ), Svetislav Lađarević (HDZ)

GRADSKO VIJEĆE

Broj vijećnika: 25 (HDZ 12, SDSS 8, SDP/SBHS 3, HSP 2)
Predsjednik gradskog vijeća: JURE BILUŠKOVIĆ (HSP)

Službena stranica županije