Tehnička Vlada premijera Tihomira Oreškovića održala je posljednju sjednicu prije ljetne stanke. 'Vidimo se nakon Velike Gospe', poručio je opozvani premijer.


Vlada je prihvatila odluku o popisu neporeznih davanja koja će se ukinuti ili smanjiti u ovoj i idućoj godini, u ukupnoj vrijednosti od nešto višoj od 247 milijuna kuna.

Procijenjena vrijednost smanjenja i ukidanja neporeznih davanja za 2016. i 2017. godinu iznosi ukupno 247,09 milijuna kuna, od čega se 155,46 milijuna odnosi na direktna smanjenja poduzetnicima, a 91,6 milijuna na smanjenja građanima. Građanima konkretno Vlada planira ukinuti jedino naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra.

Kad je riječ o poduzetnicima, predlaže se za oko 39 milijuna kuna smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, što je inače prihod Ministarstva poljoprivrede, a primjerice, poduzetnici bi trebali plaćati dvostruko manju naknadu za zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom. U prihodima Ministarstva zdravlja to bi značilo oko 43 milijuna kuna prihoda manje.

Od ukupno obuhvaćenih 24 neporezna davanja, njih 13 se planira potpuno ukinuti.

Vlada je zadužila ministarstva u čijoj su nadležnosti neporezna davanja iz prijedloga da izmjene podzakonske i zakonske propise s ciljem ukidanja i smanjenja neporeznih davanja na način da izmijenjeni podzakonski propisi koje donosi čelnik ministarstva stupe na snagu najkasnije do 1. rujna 2016. godine, a za one koje treba izmijeniti zakon, da budu prihvaćeni na sjednici Vlade najkasnije do 30. ožujka 2017. godine.

U Vladi napominuju kako je ukidanje i smanjenje poreznih davanja samo prvi korak u postizanju cilja postavljenog u Nacionalnom planu reformi a to je smanjenje poreznih davanja u iznosu od 330 milijuna kuna.

10.40 - Vlada je donijela odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade RH. Kako je pojasnila ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović - odluka se predlaže radi provođenja mjera iz Nacionalnog programa reformi kako bi se smanjili troškovi za zaposlene. Zabrana se ne odnosi na radna mjesta vezana uz povlačenje novca iz EU fondova te ona koja su neophodna za ispunjenje uvjeta definiranih Nacionalnim planom reformi, pojasnila je ministrica.

10.20 - Vlada je donijela odluku o pokretanju projekta e-Poslovanje koji će, kako je pojašnjeno, omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama za poslovne subjekte na jednom mjestu, siguran pristup podacima poslovnih subjekata i elektroničku komunikaciju poslovnih subjekata i javnog sektora.

'Ovaj će se projekt ostvariti kroz tri glavne sastavnice: Portal s javnim informacijama za poslovne subjekte, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav za poslovne subjekte, Poslovni korisnički pretinac (PKP)', kazala je ministrica Dubravka Jurlina Alibegović.

10.00 - Premijer Orešković sjednicu je odlučio početi - dobrim vijestima.

'Htio sam neke dobre vijest, odnosno podatke podijeliti s vama. Najprije o brojevima: proračunski deficit je manji za 5,1 milijardi kuna u prvih šest mjeseci ove godine. Manjak, 2,4 milijarde kuna, ili trećina lanjskog deficita. To je odlično, čestitam.

Prihodi su iznosili 56,3 milijardi kuna što je 10 posto više nego lani u isto vrijeme. To je fantastično. Rashodi 58,6 milijardi, odnosno 0,4 posto veći. Primarni višak od 0,9 posto BDP-a je odlično, čestitam svima. U ovogodišnjem proračunu planirali smo rast gospodarstva od oko 2 posto, no mislim da ćemo završiti s rastom od oko 2,5 posto jer svaki je indikator u plusu. Rasle su industrijska proizvodnja, potrošnja, turistički rezultati, građevina, a EU fondovi za 53 posto. Broj zaposlenih smo povećali za više od 100 tisuća', pohvalio je premijer svoje ministre i čestitao im. 

Pozvao je i njih da se pohvale s još dobrih vijesti pa je tako Lovro Kuščević, ministar graditeljstva, kazao je da su danas potpisane lokacijske dozvole za pristupne ceste koje su preduvjet za početak izgradnje Pelješkog mosta.

Miro Kovač, ministar vanjskih poslova,
izvijestio je da je jučer donesena odluka u Bruxellesu da će Hrvatska predsjedavati EU u prvoj polovici 2020. godine, prije Njemačke, što je ministar ocijenio velikim uspjehom.

Vlada je dala suglasnosti za zaduživanje grada Gospića kod Societe Generale Splitske banke za 4 milijuna kuna radi izgradnje gradske tržnice, potom Istarskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke na 22 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i opremanje domova za starije i nemoćne te gradu Cresu za zaduženje kod Erste banke na iznos od 5,7 milijuna kuna za izgradnju druge faze prometnice Volnik i Autobusnog kolodvora.

Opozvani premijer Tihomir Orešković odgovorio je u utorak, na kritiku predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, da Vlada krši svoje ovlasti kad je riječ o nekim odlukama, pogotovo vezanim uz smjene i imenovanja, da njegova tehnička Vlada nije prekršila svoje ovlasti i da je tu riječ o političkim spinovima.

Zatvorena sjednica Vlade

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije, od 26. svibnja 2016. godine, i to: br. 2016/0341, u vezi s ugovorima o potrošačkim kreditima, zatim br. 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji, br. 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom, br. 2016/0345, u vezi s autorskim pravom i srodnim pravima te br. 2016/0346, u vezi s upotrebom i nadzorom eksploziva. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

 

Vlada se očitovala na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o prijamu službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna (Narodne novine, broj 25/00, predlagatelj: Nenad Vurušić), Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Stjepan Brkić) te Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Nenad Vurušić). Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedene prijedloge, a cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnog suda.

 

Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka, naveli su u Vladi.

 

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Radi isteka mandata, s danom 26. srpnja 2016. godine, razriješena je glavna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode Silvia Cikoš.

 

Također radi isteka mandata, razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Josip Mihaljević, te je imenovan vršiteljem dužnosti predsjednika Upravnog vijeća.

 

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini Imunološkog zavoda d.d. da potvrdi mandate postojećih članova Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d., koji su privremeno imenovani od strane Trgovačkog suda u Zagrebu, te im produži mandat do 31. prosinca 2016. godine, na redovitoj Glavnoj skupštini društva sazvanoj za 30. kolovoza 2016. godine, Diani Krčmar i Martini Velnić Župić.

 

I na kraju, Goranu Kolariću dana je ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.