Sjednica Vlade Tihomira Oreškovića (Foto: Patrik Macek/PIXSELL) - 8
Sjednica Vlade Tihomira Oreškovića (Foto: Patrik Macek/PIXSELL) - 8

Izmjene Zakona o strateškim investicijskim projektima i izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom - bile su glavne teme na sjednici Vlade.


Na dnevnom redu sjednice Vlade bile su izmjene Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Radi se o tehničkim promjena prema kojima će od sad predsjednik povjerenstva za procjenu i utvrđivanje projekata biti potpredsjednik Vlade.

Donesene su i izmjene Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske prema kojima u Povjerenstvu ne mora sjediti potpredsjednik vlade zadužen za gospodarstvo (kojeg Hrvatska nema) nego potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada.

Izmjene se predlažu kako bi se mogli imenovati svi članovi povjerenstava za strateške investicijske projekte te za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i ona mogla nastaviti s radom.

Obrazlažući ove zakonske prijedloge, ministar gospodarstva Tomislav Panenić kazao je na sjednici Vlade kako je temeljni razlog za izmjenu Zakona o strateškim investicijskim projektima nužnost hitnog pokretanja investicijskog ciklusa, kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva. Ovim će se izmjenama, rekao je, omogućiti nastavak kontinuiranog rada povjerenstva te donošenja strateških odluka.+

Predloženim izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima, umjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo, kojeg ova Vlada nema, a koji mu je do sada predsjedao, na čelu povjerenstva za strateške investicije bio bi jedan od potpredsjednika Vlade.

Važeći zakon iz 2013. godine, naime, propisuje da Povjerenstvom za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata predsjeda po položaju potpredsjednik Vlade nadležan za gospodarstvo i investicije, dok je njegov zamjenik čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. Kako u novoj Vladi nije predviđeno mjesto potpredsjednika nadležnog za gospodarstvo i investicije, Vlada predlaže izmjene kojima bi predsjednik Povjerenstva po položaju bio potpredsjednik Vlade, a zamjenik predsjednika bio bi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

Na ovaj je problem Panenić je već na prvoj sjednici Vlade upozorio, kazavši kako je temeljem Zakona o strateškim investicijama trenutno prijavljeno 113 investicijskih projekata, od kojih je 47 spremno za nadležno Vladino povjerenstvo. Upozorivši da prema zakonu tim povjerenstvom predsjeda potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo, kojeg sada nema, Panenić je prošlog tjedna zatražio od Vlade da se to što prije riješi, kako bi se ti projekti mogli početi realizirati.

Vlada je prihvatila i prijedlog izmjena Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji propisuje da Povjerenstvo za upravljanje strateškim trgovačkim društvima čine potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo te ministri financija, gospodarstva, pomorstva, prometa i infrastrukture, poljoprivrede, poduzetništva i obrta te rada i mirovinskog sustava.

Kako je kazao Panenić, te bi izmjene trebale omogućiti da Vlada imenuje sve članove tog povjerenstva, a kako bi ono mogulo nastaviti rad te donositi odluke. Ovim bi izmjenama u povjerenstvo ušao jedan od potpredsjednika, kojeg odredi Vlada.

Za obje se zakonske izmjene predlaže hitna saborska procedura. Obrazlaže se da za to postoje opravdani razlozi jer će se njima omogućiti nastavak rada i donošenje odluka Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata te pokušati otkloniti poremećaji u gospodarstvu većim brojem proglašenih strateških investicijskih projekata u cilju poticanja investicija, kao i radi radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za državu.

Uz ostalo, Vlada je donijela i odluku da se na teret proračunske zalihe Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata odobri još 1,8 milijuna kuna.

Također, donesena je i Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača, a ministar pravosuđa Ante Šprlje kazao je kako se njome uređuje da povjerenici dobivaju nagrade u bruto iznosu od tisuću do najviše 150 tisuća kuna. Riječ je, ističe, o najnižim iznosima u Europskoj uniji.

Ministrica Jurlina Alibegović ustvrdila je kako nema primjedbi na izvješće povejrenice za informiranje, a Vlada je danas odobrila i dodatna sredstva DUZS-u za zbrinjavanje izbjeglica.