Sjednica Vlade (Foto: Dnevnik.hr)
Sjednica Vlade (Foto: Dnevnik.hr)

Održana je posljednja sjednica Vlade Tihomira Oreškovića.


11:00 - Završen je otvoreni dio sjednice Vlade RH. Na kraju sjednice Tihomir Orešković se još jednom zahvalio svima.

"Bila mi je čast i hvala svima. I time zaključujem otvoreni dio sjednice ove vlade", rekao je Orešković.

10:20 - Nakon govora Tihomira Oreškovića započelo je provođenje dnevnog reda otvorenog dijela sjednice Vlade.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Vlade RH i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu premijera Tihomira Oreškovića, kao i niz ostalih prijedloga i izvješća.

Tako su sa dnevnog reda prihvaćeni:

- Prijedlog programa za provođenje preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – pilot projekt za 2016. godinu

- Prijedlog odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

- Prijedlog oduke o provedbi Pilot projekta za upravljanje ljudskim potencijalima (NPR)

- Prijedlog odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

- Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, za 2014. i 2015. godinu

- Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

- Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – kolovoz 2016.

- Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2015. godine

- Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2015. godinu

- Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za kolovoz 2016. godine

- Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana – Fontane za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split

- Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, a koje se mogu koristiti u turističke svrhe

- Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za sklapanje Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih brodova u Skradinu

- Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje podmornice na nuklearni pogon u sastavu Francuske nacionalne mornarice u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i vojnu luku Lora u Splitu

- Prijedlog zaključka u vezi s objavom javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

- Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC

- Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane

10:00 - Na samom početku sjednice Vlade RH Tihomir Orešković je u kratkim crtama iznio Izvješće o radu Vlade tijekom njegova mandata.

"Prije 9 mjeseci smo imali prvu sjednicu. Postavili smo dva cilja - prvo je sređivanje ekonomije i drugo je poboljšanje standarda građana. Nismo uspjeli napraviti sve što smo htjeli, ali smo ono što smo napravili, napravili dobro", rekao je Orešković i naveo sve što je Vlada dobro napravila tijekom njegova mandata.

Pritom je naveo da je BDP u prvoj polovici godine rastao za 2,7 posto, očekuje da će do kraja godine biti skoro 3 posto, a predviđanja su bila 2 posto. Raste potrošnja građana, investicije i izvoz, turistička sezona je najbolja ikada, a raste i zaposlenost sa sto tisuća novih radnih mjesta, dok je istovremeno nezaposlenost "rekordno niska", napomenuo je.

Navodi kako "čak rastu i plaće, pri čemu je u prvih šest mjeseci ove godine prosječna neto plaća rasla 3,1 posto u odnosu na isto vrijeme lani.

U pogledu javnog duga i deficita, njegovi su ministri "stegli remen i rezultati se danas pokazuju".

"Bolje je punjenje proračuna zbog ekonomskog rasta, smanjen je deficit u odnosu na prvu polovinu prošle godine za 0,7 posto", kazao je Orešković i izrazio nadu da će na kraju godine deficit biti manji od dva posto BDP-a.

Ističe i da je njegova vlada aktivirala oko milijardu kuna "mrtvog kapitala" u vlasništvu države te da je udio javnog duga u BDP-u pao s 86,7 posto na 83,5 posto.

"Poboljšali smo investicijsku klimu i to se vidi, to se osjeća", kaže i navodi dolazak privatnih investitora u Hrvatsku (Lukaps, IBM), a dodaje tome i rast indeksa Crobex već devet tjedana za redom.

U pogledu vanjske politike, nastavio je, sve je bilo u službi zaštite nacionalnih interesa. "U vrijeme migrantske krize uspjeli smo zatvoriti tzv. balkansku rutu kroz pojačanu suradnju sa susjedima, a Hrvatska je aktivno zastupala svoje stavove na sastancima Europskog vijeća", ustvrdio je Orešković.

Novoj vladi ostavljamo dobru startnu poziciju, zaključio je te istaknuo kako je uvjeren da će nova vlada uspjeti osnažiti kreditni rejting države, što je ono, kako je rekao, što njegova vlada nije uspjela.

Bivši premijer je rekao kao ima i tri poruke za novu Vladu.

"Prvo je držati fiskalnu disciplinu i ne opustiti se. Drugo je provesti reforme jer bez njih nema rasta. Porezna reforma, javna uprava, zdravstvo... ima tu puno posla. Javna nabava ima velik potencijal, Hrvatska tu može uštedjeti. I treća poruka je poboljšati upravljanje javnim kompanijama. Tu vidim ogroman potencijal za rast. Tu je jedna jezgra neefikasnosti koja se može poboljšati", rekao je Orešković, zahvalivši se na kraju svima na trudu i zalaganju te poželjevši svima puno sreće u budućnosti.

9:50 - Vlada u srijedu prihvaća Izvješće o radu Vlade RH i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu Tihomira Oreškovića. Izvješće je napisano na čak 1760 stranica.

Donosimo neke zanimljive brojčane podatke o radu Vlade u razdoblju od 22. siječnja 2016. do 10. listopada 2016. godine.

Vlada RH održala je 41 sjednicu u tom periodu sa 641 točkom dnevnog reda, a ukupno trajanje tih sjednica iznosi 34 sata i 30 minuta.

Ukupan broj zakona koje je Hrvatski sabor donio na prijedlog Vlade je 33, a ukupan broj donesenih akata Vlade je 1303.

Ukupno je Vlada razmotrila 49 strateških i analitičkih materijala, stajališta i informacija te 12 izvješća.

Hrvatskom saboru je uputila 47 mišljenja, a dala je 21 odgovor na zastupnička pitanja. Ustavnom sudu je uputila 8 akata, a Upravnom sudu njih 7.