Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Smatra da u praksi ne postoje sankcije za kažnajvanje javnih dužnosnika koji ne poštuju zakon.


Hrvatski je sabor na kraju današnjeg zasjedanja skupno razmotrio tri zakonska prijedloga kojima neovisni zastupnik Dragutin Lesar predlaže da se saborskim zastupnicima, ministrima u vladi te čelnicima izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ukine mandat po sili zakona ako ime se dokaže sukob interesa, što vlada nije poduprla.

Sankcije ne postoje u praksi

Vezani članci Cijepljenje, ilustracija Dječja paraliza, hripavac, zaušnjaci...: "Prije nego što odluku donesete na temelju argumenata 'stručnjaka' s diplomom internetskog pretraživača, uzmite u obzir i ovo" Kristina Ikić Baniček Gradonačelnica Siska: "Trebaju nam jasni alati i procedure, a ne da 16. dan od potresa moram brinuti o baki koja spava u garaži"

Lesar kažnjavanje sukoba interesa udaljenjem s javne dužnosti predlaže izmjenama zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, dopunom zakona o vladi te dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Objašnjava da saborski zastupnici, članovi vlade i lokalni dužnosnici potpadaju pod odredbe zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, ali da u praksi gotovo nema sankcija koje bi se na te dužnosnike primjenjivale ako ne poštuju zakonske odredbe.

Udaljavanje s dužnosti osnova za kaznu

Lesar smatra da odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa o postojanju sukoba interesa nekoga javnog dužnosnika mora biti osnova za primjenu kazne, odnosno udaljenje s javne dužnosti, što sada nije slučaj. Zbog toga je nepotrebno tvrditi da je zakonsko rješenje dobro, ocjenjuje i naglašava da je ugled državnih ustanova i dužnosnika zbog brojnih korupcijskih afera narušen, a izmjenama bi se, smatra, onemogućio daljnji pad tog ugleda.

Kako je u raspravi sudjelovao samo Klub HNS-a, koji je podupro Lesarove prijedloge, a vlada se o njima negativno očitovala, Lesar je u svojoj završnoj riječi 'na temelju vladina mišljenja' zaključio da je 'utvrđivanje sukoba interesa samo sredstvo za obračun političkih stranaka', te da stoga ne smije biti u zakonu. (Hina)