Svečano je otvorena nova zgrada Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru.


Nove prostorije Hrvatske biskupske konferencije prostiru se na 11 tisuća kvadrata, od kojih je svaki stajao 1500 eura. Potreba za izgradnjom nove zgrade nametnula se jer su dosadašnje prostorije bile dislocirane u nekoliko zgrada u kojima se plaćala najamnina, što je bilo skuplje od izgradnje nove zgrade.

>> 'Ne trebamo se pitati gdje je Bog, nego gdje je čovjek'

Nadbiskup Marin Srakić i kardinal Josip Bozanić istaknuli su kako je izgradnja zgrade HBK u ovom teškim kriznim vremenima pridonijela zapošljavanju te su zahvaljujući njoj prehranjene brojne obitelji. Kardinal Bozanić je naglasio kako je većina sredstava prikupljena donacijama, a dio je financirala Hrvatska biskupska konferencija.

Kardinal Bozanić osvrnuo se i na cijenu Muzeja suvremene umjetnosti, čiji jer kvadrat stajao 3876 eura, a izgradnja se nije financirala iz donacija. Istakao je kako HBK planira osnovati nova tijela i ustanove4 te pokrenuti nove inicijative u službi vjernika i građana.