Sljemenska žičara
Sljemenska žičara Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Grad Zagreb oglasio se novim priopćenjem oko žičare Sljeme koja još čeka dozvolu za rad.


U Gradu se osvrću na jučerašnje priopćenje Državnog inspektorata koji je naveo kako je Sanitarna inspekcija dala negativno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole za Žičaru Sljeme jer do dana dostave Zapisnika o tehničkom pregledu voditelj postupka nije dostavio izvještaj o mjerenju razina buke.

Vezani članci Žičara Sljeme Sljemenska žičara čeka zadnju dozvolu, do sad raspravljali koji članak pravilnika treba primijeniti Žičara Sljeme Odavno je trebala biti otvorena, no još nijednog putnika nije prevezla na Sljeme. Glavna nadzornica radova: "Radimo na učvršćivanju statike"

Grad inspektoratu zamjera nekoliko stvari. Prvo - način i mjesto dostave rješenja.

"Provjerom u evidenciji primljene pošte za dan 6. svibnja 2021. nije utvrđen primitak zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata. Voditelj postupka je navedeni zapisnik o tehničkom pregledu pronašao na svom radnom stolu 7. svibnja 2021. prilikom dolaska na posao u jutarnjim satima", kažu u Gradu.

Kažu kako je daljnim provjerama utvrđeno da je dostavljač Državnog inspektorata zapisnik, nakon kraja radnog vremena voditelja postupka, predao osobi koja nije ovlaštena za njegovo primanje.

"I to nakon više sati od objave priopćenja u kojem je navedeno da je dostava izvršena te usprkos činjenici da je Državni inspektorat na koverti za dostavu naveo da se dostava mora izvršiti na ruke voditelju postupka.

Prvo objavili, a zatim i dostavili

Shodno tome, nesporno je da je dostava od strane Državnog inspektorata izvršena suprotno Zakonu o općem upravnom postupku, a sve nakon proteka više sati od objave priopćenja da je dano negativno mišljenje", stoji dalje u priopćenju. 

Opovrgavaju navode iz zapisnika prema kojima nije bilo izvještaja  o mjerenju razina buke zbog čega se i uskratila dozvola za rad. A napominju kako je za žičaru važan članak 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, a ne članci 5 i 6 na koje se poziva inspektorat. 

 

"U zapisniku Državnog inspektorata nema niti jedne riječi da im je 20. travnja dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke, u kojem je izričito navedeno da je razina buke u granicama propisanim člankom 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04), obzirom da je upravo taj članak mjerodavan za određivanje dopuštene razine buke budući da se radi o prometnoj infrastrukturi.

Također, nema niti jedne riječi o tome da su Državnom inspektoratu dostavljena mišljenja Građevinskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u kojima je potvrđeno da se radi o prometnoj infrastrukturi, a sukladno čemu je mjerodavan članak 7. navedenog Pravilnika.

U konačnici, nema riječi ni o tome da je Državni inspektorat, vjerojatno s obzirom na to da nakon dostave navedenih mišljenja nije znao koji članak Pravilnika primijeniti, zatražio od Ministarstva zdravstva, koje je donijelo Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade, mišljenje o tome koji članak pravilnika primijeniti.

Ne spominje se niti to da se Ministarstvo zdravstva na zahtjev Državnog inspektorata o istome očitovalo tvrdeći kako ne može osporiti stručna mišljenja navedenih fakulteta o tome da se radi o prometnoj infrastrukturi te je samim time Ministarstvo zdravstva potvrdilo mišljenje navedenih fakulteta", navodi se u priopćenju.

Iz Grada nadalje pišu da je Državni inspektorat mišljenje Ministarstva zatražio jer su očekivali d  će ono "biti u skladu s njihovom unaprijed pripremljenom odlukom, no kada nije dobilo mišljenje kakvo je htio, odlučio ga je ignorirati".

Napominju i kako je i u odluci Vlade kojom je donesen urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona Medvednica, kao i u samom Urbanističkom planu uređenja, navedeno da je žičara prometna infrastruktur te da da dozvolu za rad žičare daje te da nadzor nad njezinim radom obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet, dakle tijelo u čiju nadležnost spada upravo prometna infrastruktura.

"Sat vremena čekali smo u pisarnici"

"S obzirom na to da je Grad Zagreb uvažavajući cijelo postupanje državnog inspektorata ispravno predvidio da će Državni inspektorat prvo odugovlačiti s postupanjem, Grad Zagreb je za 29. travnja 2021. zakazao tehnički pregled. Također, s obzirom na to da je Grad predvidio i to da će Državni inspektorat u zadnji čas dostaviti negativno mišljenje, Grad je od ovlaštenog projektanta koji je radio i izvorni Elaborat zaštite od buke pribavio i Izmjenu i dopunu tog elaborata kojom je ovlašteni projektant u svom zaključku potvrdio da 'akustičkim proračunom prema izrađenom računalnom modelu nisu ustanovljena prekoračenja dopuštenih razina buke predmetnih izvora buke na rubu prometnog koridora sukladno projektnom zadatku'".

Navode da u su izmjenu elaborata danas dostavili Državnom inspektoratu. Optužuju da su u pisarnici čekali sat vremena jer im akt nisu htjeli zaprimiti. 

Prozivaju i osobe koje su potpisale zapisnik u inspektoratu. Kažu da je riječ o inženjerima prehrambene tehnologije.

"Dakle, u Državnom inspektoratu o pitanju razine buke i primjeni propisa odlučuju diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, pri tom ignorirajući gore navedena mišljenja stručnih osoba, odnosno nadležnih institucija, dakle proizvoljno i samovlasno.

Slijedom navedenog, očekujemo od Državnog inspektorata zakonito i na propisima utemeljeno postupanje te donošenje zakonite i na propisima utemeljene odluke, i to u najkraćem roku, kako ne bi uslijed proizvoljnog i samovlasnog postupanja nastala šteta po Grad Zagreb i sve njegove građane", zaključuju.