Borut Pahor (Foto: AFP)
Borut Pahor (Foto: AFP)

Slovenski predsjednik Borut Pahor u ponedjeljak je upozorio na prijetnje koje bi položaju Slovenije u svijetu mogle donijeti promjene i šokovi ako dođe do slabljenja europskih i euroatlantskih integracija.


"Zbog krize Europske unije koja je naša šira domovina može doći do situacije zbog kojih bismo idućih godina možda i protiv naše volje morali odlučivati o nekim vitalnim pitanjima našeg budućeg razvoja", kazao je Pahor u govoru što ga je održao sucima Vrhovnog suda, na njihovoj svečanosti povodom 25. obljetnice djelovanja u slobodnoj i samostalnoj državi.

Svi koji obavljaju javne funkcije, osobito oni najodgovorniji, trebali bi, po riječima slovenskog predsjednika, "učiniti sve da država na takve šokove bude spremna i da ih prenese tako da to u budućnosti rezultira u korist onoga što naš narod želi", kazao je Pahor.

"To moramo učiniti mi sami, to neće umjesto nas napraviti nitko u Bruxellesu", kazao je Pahor, dodavši da pravosudna vlast treba djelovati tako da promijeni sada dominirajuće mišljenje kako je pravosudna vlast neučinkovita, no da joj u tome treba pomoći i politika donošenjem pravilnih zakona.

Slovenski predsjednik, a prije toga i predsjednik slovenske vlade, zadnjih je godina najistaknutiji zastupnik onih dijelova slovenske politike koji smatraju da je za Sloveniju najvažnije da se u vanjskoj i europskoj politici drži "osovine Berlin-Pariz" te ustraju u članstvu u eurozoni i Schengenu, no zadnjih je mjeseci zbog kriznih trendova u EU-u i britanskog Brexita u više navrata upozoravao na potrebu definiranje slovenskog položaja u Europi i svijetu, u ovisnosti od konkretnih političkih i sigurnosnih prilika.

Na to je Pahor upozorio i krajem prošlog tjedna u govoru na proslavi Dana općine Sevnica, izrazivši bojazan zbog suvremenih kretanja u Europi i svijetu, rekavši da su Slovenci politički sazreli, ali da će uskoro opet morati odlučivati o "važnim stvarima" za Europu i sebe.

"Moramo ponovo promisliti kako očuvati ideju Europske unije kao mjestu mira, sigurosti i blagostanja za našu djecu. Ideja EU-a kao što vidite slabi, pa je i među nama izgubila privlačnost", kazao je Pahor, dodavši kako se pokazalo da EU nije onako učinkovita u rješavanju nekih kriza kako se od nje očekivalo.

"Ako se dogodi da protiv naše volje u budućnosti dođe do zatona velike europske ideje, koja nam je 70 godina donosila mir i sigurnost, ako postaju prevladavajuće nacionalne a ne zajedničke politike, onda je već sada vrijeme da sa samopouzdanjem i vizionarski odlučujemo o našim temeljnim pitanjima kako bi naša država bila u stanju odigrati svoju ulogu na razini svih institucija", kazao je slovenski predsjednik Borut Pahor prošlog tjedna u Sevnici.

Neka ranija očekivanja kako će i u Sloveniji za funkcioniranje demokracije i vladavine prava biti dovoljno to da se dopusti djelovanje slobodnog tržišta, pokazala su se naivnima i netočnima, naveo je tom prilikom Pahor. (Hina)