Ohrabrujuće vijesti stižu za oboljele žene od metastatskog raka dojke.


Lijek protiv metastatskog karcinoma dojke, koji znatno produžuje život oboljelima, odnedavno je dostupan i u Europi. Riječ je o inovativnoj terapiji - palbociklibu. "Koji u kombinaciji sa hormonskom terapijom polučuje znatno bolje rezultate preživljenja bez progresije bolesti", pojašnjava Ingrid Belac-Lovasić, iz Klinike za radioterapiju i onkologiju, KBC-a Rijeka.

U to se uvjerila i jedna pacijentica u Splitu. "Ona ga je počela koristiti prošle godine u srpnju. Naime, došlo je do rezistencije na endokrinu terapiju koju je do tada uzimala. Imala je sreću da je njezin liječnik imao mogućnost uključiti je u studiju i ona je je od tada dobro", kaže Ljiljana Vukota iz Udruge Sve za nju.

Palbociklib djeluje tako da ponovno uspostavlja kontrolu nad staničnim ciklusom i blokira rast tumorskih stanica čime se odgađa progresija bolesti. "Metastatski karcinom nije sam po sebi izliječiv, ali je liječiv. U hormonski ovisnim karcinomima dojke dugo vremena u Hrvatskoj na listi nismo dobili ništa što bi na ovakav način bilo ohrabrujuće", ističe Vukota.

Ohrabrujuća su i istraživanja. Naime, pacijentice koje nisu uzimale palbociklib, imale su kraći period preživljenja - oko 4 mjeseca. "Bolesnice koje su primale kombinaciju palbocikliba i hormonske terapije imaju medijan preživljenja bez progresije bolesti 9,2 mjeseca", kaže Belac-Lasović.

Iako je ovaj lijek dobio zeleno svjetlo za prodaju u Europi, još se ne zna hoće li doći i na naše tržište.