Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Saborski zastupnici i u pojedinačnoj su raspravi isticali kako je Hina potrebna hrvatskom društvu, ali da je potrebno provesti njezino restrukturiranje te pomoći agenciji da izađe iz financijske krize i čvrsto zauzme svoje mjesto na medijskom tržištu.


'Sasvim sigurno da se Hinu ne smije i neće ukinuti', poručio je predsjednik saborskog Odbora za medije Branko Vukšić (Hrvatski laburisti), ističući da je Hina radila puno profesionalnije nego neki drugi mediji, ali ne i na razini na kojoj je trebala raditi, jer 'kriza koja se događa u Hini sasvim sigurno nije izazvana izvana nego iznutra'.

Odbacio je prozivke iz HDSSB-a da to što i oporbeni Laburisti podupiru zaključke vladajućih koje je predložio Odbor za medije ukazuje na dogovor između Laburista i HNS-a. 'Ja sam iz stranke koja ne radi komplote i koja ne zna ta zakulisne radnje', rekao je Vukšić, ističući da Odbor nije vršio nikakve pritiske na Hinu, te da nije nikoga smjenjivao, već samo predlagao.

'Odbor nije nikoga smijenio, Odbor je predložio. Ima pravo predložiti pa ima pravo čak i pogriješiti, ali najveća je zabluda kada se ovdje za ovom govornicom govori da nemamo pravo misliti i govoriti, misliti drukčije i misliti slično ili isto kao neki drugi zato što nisu iz našeg tabora', poručio je Vukšić.

Josip Kregar (SDP) rekao je da Izvješće Upravnog vijeća Hine ne može prihvatiti jer ono pokazuje dugogodišnje zanemarivanje te agencije i njezine djelatnosti. 'Činjenica da se radi o financijskim pitanjima koja onemogućavaju da prihvatimo kao zastupnici ovo izvješće, i time zapravo blagoslovimo sve što se desilo, nije političke naravi i nije utjecaj na medije i nametanje kontrole', poručio je Kregar.

Pozivajući se na članak 17. Zakona o Hini, koji govori da je Upravno vijeće tijelo koje odlučuje o Hininoj Upravi, rekao je kako ravnateljica Hine kao predsjednica Uprave u ovom slučaju može očekivati da će Upravno vijeće zatražiti njezinu smjenu. 'To je bilo i za očekivati s obzirom na ranije rezultate i s obzirom na izostanak sustavne politike koja bi stabilizirala poslovanje Hine', rekao je Kregar.

Naglasio je da je Hina strateški važna za hrvatsko društvo, te da na današnju raspravu gleda ne kao na raspravu o izvješću i ravnateljici Hine, nego i budućnosti te agencije. 'I naš stav o neprihvaćanju izvješća je očita jasno izražena želja Sabora da se takva, recimo kukavička politika oklijevanja da se nešto mijenja u poslovanju ne može nastaviti', poručio je Kregar.

Replicirao mu je HDSSB-ovac Dražen Đurović, ističući da Upravno vijeće Hine odgovara Saboru koji može tražiti njegovo razrješenje, ali da Odbor za medije nije tražio razrješenje Vijeća, već njegov ostanak, što, ocijenio je, znači da je zadovoljan njegovim izvješćem. 'I od tog Upravnog vijeća mi kao političko tijelo zatražujemo da razriješi ravnateljicu Hine. Dakle, ne razumijem na čemu se može temeljiti, na ovaj način se može tumačiti jedino kao politički pritisak na medije', rekao je.

Kregar mu je odgovorio da bi Odbor prekršio svoje ovlasti da je odlučio o smjeni ravnateljice, te da je u skladu s ovlastima to zatražio od Upravnog vijeća. 'Nama ostaje da ako Upravno vijeće ne postupi po tome da mi odlučimo i o njihovom razrješenju, naravno, ali mislim da bi u ovom slučaju naglasak doista trebao biti na konstruktivnom izlasku Hine iz institucionalne krize. To kažem zbog toga što je odluka Odbora bila temeljena na činjenici da se ne može očekivati da će ista uprava imati snage i volje promijeniti ono što već godinama stoji na mjestu', poručio je.

Jasen Mesić (HDZ) istaknuo je kako Zakon kaže da ravnatelja Hine Upravno vijeće može razriješiti prije isteka vremena ako to sam zatraži, ne postupa po propisima i općim aktima Hine, neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća u okviru njegove nadležnosti, ako nesavjesnim i nepravilnim radom Hini prouzroči štetu te ako učestalo zanemaruje i nesavjesno obavlja dužnosti. 'Pitam vas koja je od ovih odredbi zakona prekršena', upitao je vladajuće.

Logičnim i u ovom trenutku dobrim za Hinu smatra izmjenu Zakona te održavanje tematske sjednice Odbora na kojoj bi se analiziralo i odlučilo što bi vezano uz Hinu trebalo napraviti, jer sve ostalo, rekao je, ostavlja dojam da se radi 'preko koljena'.

Sunčana Glavak (HDZ) ponovila je svoj stav iz rasprave po klubovima kako su Hinine informacije točne i objektivne te da tu točnost treba i financijski poduprijeti, složivši se sa stavom stranačkog kolege Mesića da Odbor održi tematsku sjednicu o Hini.

Naglasila je da Hina nije izgubila većinu svojih korisnika, a da odnedavno njezine usluge ponovno koristi EPH. 'Dakle Hina je nekome potrebna, potrebna je jer na drukčiji način, za razliku od nekih dnevnih ili tjednih listova, prati scenu i događaje u Hrvatskoj', rekla je.

I Miroslav Tuđman (HDZ) kontradiktornim smatra stav vladajućih da ne prihvaćaju izvješće Upravnog vijeća, ali se zalažu da ono ostane te da razriješi ravnateljicu.

O Hini ni sličnim agencijama ne može se, naglasio je, kvalitetno raspravljati bez nacionalne informacijske strategije te je pozvao Vladu da predloži Saboru donošenje takve strategije, a na njezinu temelju i kvalitetne izmjene Zakona o Hini 'kako bismo onda i našli odgovor za to treba li nam Hina ili ne'.

'Čini mi se da bi se trebali vratiti na ovaj ključni problem i na temelju toga dogovoriti kriterije, jer ovu ćemo raspravu inače voditi ponovno za godinu, dvije, tri, pet, na isti način, osim ako neće biti posljedica te ukinemo Hinu, pa ćemo onda biti dezinformirani kako to drugi žele', poručio je Tuđman.

Šime Lučin (SDP) istaknuo je kako je Hina potrebna Hrvatskoj, ali ne u ovakvom obliku i na ovakav način kako je sada.

Kazao je da sa stanjem u Hini nisu zadovoljni ni njezina Uprava, ni zaposlenici, ni sindikat, ni Novinarsko društvo, ali da od odgovornih osoba u Hini ne dolaze nikakva kvalitetna rješenja za restrukturiranje agencije te prijedlog osnivaču kako vide Hinu u budućnosti.

'Mislim da nam taj tip javnog servisa treba, ali ga moramo prilagoditi duhu određene strategije, ali i određenih potreba i po mogućnosti prilagoditi jednim dijelom i tržištu', rekao je Lučin, dodavši da podupire ideju da se o Hini u Saboru tematski raspravi.

Repicirao mu je Tuđman, rekavši da podupire takvu raspravu, ali da je onda Odbor donio pogrešan zaključak kada je predložio da se Upravno vijeće obveže na smjenu ravnateljice Hine. 'Zaključak je da treba ići u čistke', kazao je, ističući kako Saboru treba ostaviti da odredi okvire unutar kojih bi Hina trebala djelovati.

Lučin mu je odgovorio kako Hina gubi tržište, da je izgubila niz korisnika, te da netko za to mora snositi odgovornost. 'Za mene je dovoljno da netko tko gubi tržište, ne priprema se, ne organizira da zadrži to tržište i napravi bolji financijski efekt, da snosi odgovornost. Ne moramo se složiti, ali ja mislim da je to odgovornost ravnatelja, odnosno čovjeka koji brine o poslovanju Hine', rekao je.

I Nada Turina Đurić (HNS) smatra kako je Hina institucija od javnog interesa te da se prema njoj tako treba i odnositi, izrazivši uvjerenje da će Vlada u skorije vrijeme Hinu izjednačiti s drugim medijskim kućama koje PDV plaćaju po stopi od 10 posto.

No, istaknula je, Hina mora provesti restrukturiranje, izrazivši žaljenje što je Upravno vijeće i ravnateljstvo Hine, kako je rekla, pokazalo nevoljkost 'da se išta makne s mrtve točke'.

Ne može se, ocijenila je, oteti dojmu da se slabljenjem Hine zapravo htjelo pomoći nekim drugima. 'Znam da su ovo možda malo i teške riječi, ali ne mogu se oteti dojmu da su neke aktivnosti ili bolje rečeno neaktivnosti u Hini upravo išle u tom pravcu', kazala je Turina Đurić. (Hina)
 

Vezani članci Sjednica Sabora Sabor donio Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata: Oporba u strahu zbog jedne stvari Novi saborski zastupnici - 2 Novi zastupnici spremaju se za karijeru života: Otkrili su nam kako će raditi u Saboru i koje će im biti najveće brige