Iako u proteklom razdoblju na području Papuka osim priča o pojavljivanju vuka i nekom izvršenom nezakonitom odstrelu nitko nije zabilježio opažanje, ovom snimkom, potvrdili su brojni stručnjaci, doista se radi o prvom pravom dokazu da je Papuk mjesto na koje se vuk vratio.

Galerija


''Nakon obavljenih analiza snimki koje su nastale početkom studenog ove godine na kamerama Čuvarske službe Parka prirode Papuk sa sigurnošću možemo reći da je na području Parka nakon više od 60 godina zabilježena prisutnost vuka'', rekao je ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac.

Kako bi istražili teren i započeli sa praćenjem znakova pojavnosti vuka, čuvari parka, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su prvi stručni terenski obilazak. Utvrdili su način na koji će pratiti, bilježiti, ali i spremati sve znakove koji bi upućivali na prisutnosti vuka.

''Pojavnost vuka nije neočekivana, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku da ne predstavlja opasnost niti za fond divljači kojom se gospodari, a jednako tako niti za stočare. Ranija nagađanja o šteti na stoci na širem području oko Papuka pokazala su se pogrešnima jer je utvrđeno da nije bila riječ o napadima vukova, nego pasa koji su bili bez nadzora lutali navedenim područjem,rekao je ravnatelj Parka.

Organiziran je i sastanak na Jankovcu u prostorijama Parka prirode Papuk na kojem su nazočili Željko Komadina i Antun Rap kao predstavnici Uprave Hrvatskih šuma Podružnice Slatina, Krešimir Pavić kao predstavnik Uprave Hrvatskih šuma Podružnice Požega, Goran Habuš ispred Direkcije Hrvatskih šuma, Josipa Perković i Jasna Jeremić iz Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Oprez lovcima

Raspravljalo se o prisutnoj fauni na tom području, a posebno o populaciji čaglja koja bilježi zdrave i jake jedinke, u odstrelu vrlo često visoko trofejne. Zaključeno je da je populacija divljači (jelena i srne) u jako dobrom stanju, a izražena je i bojazan budući da je čaglja i vuka vrlo lako zamijeniti da bi vuk mogao stradati u ovoj lovnoj sezoni. Predloženo je redovito informiranje o provedenim i planiranim aktivnostima na terenu.

Zaključeno je da se osim Hrvatskog lovačkog saveza koji je već obaviješten, treba obavijestiti i županijski lovački savez, kao i lovne udruge koje gospodare na tom području što je i učinjeno.

Vukovi, ilustracija - 3 U okolici Sinja mještani strahuju od napada vukova: "Dolaze baš uz sam rub kuće, napadaju stoku, pse, sve živo"

Velebit bogat divljači - 3 Kamere stigle i na Velebit: Pogledajte prizore koje prosječni posjetitelj našeg najmlađeg nacionalnog parka ne može vidjeti

Dogovoren je i budući zajednički način praćenja kao i odabir pogodnih lokacija za postavljanje fotozamki. ''Pravovremeno informiranje dionika i javnosti donosi bolje rezultate, uklanja mogućnosti 'rekla-kazala' te svakako omogućuje kvalitetnije upravljanje bilo zaštićenim područjima ili populacijama strogo zaštićenih vrsta i divljači'', rekla je Jasna Jeremić, ispred Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U narednom razdoblju, sukladno epidemiološkim uvjetima i preporukama Nacionalnog stožera glede pandemije COVID-19, planiraju se sastanci sa stočarima i lovačkim udrugama koji će tom prilikom biti obaviještene o postojećim podacima, suradnji i zajedničkom praćenju.