Poplava u Zagrebu u srpnju 2020. godine
Poplava u Zagrebu u srpnju 2020. godine Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grad Zagreb poziva građane na predaju dokumentacije kako bi dobili novčanu pomoć za ublažavanje i otklanjanje štete uzrokovane polavama na području Zagreba u srpnju 2020.


Javni poziv za dostavu dokumentacije je otvoren do 18. ožujka 2021. godine. Sastavni dio Javnog poziva čini Popis fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć, a isti je dostupan na internetskim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr

Na prijedlog Popisa može se podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Popisa. O prigovoru odlučuje gradonačelnik zaključkom.

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje Konačan popis fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć. Novčana pomoć dodjelit će se fizičkoj osobi koja se nalazi na Konačnom popisu osoba koje ispunjavaju uvjete za isplatu financijske pomoći.

Kriteriji za dodjelu novčane pomoći

Novčana pomoć može se dodijeliti fizičkoj osobi koja:

- je vlasnik ili suvlasnik objekta oštećenog izvanrednim događajem, a za koji je do 7. kolovoza 2020. prijavljena šteta Gradu Zagrebu radi isplate novčane pomoći, a koji objekt je naveden u Popisu sadržanom u Informaciji o provedenim aktivnostima Grada Zagreba nakon izvanrednog događaja (poplave) od 24. srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20).

- nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično),
- je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,
- nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način.

Novčana pomoć može se dodijeliti i suvlasnicima stambene zgrade ako su oštećeni zajednički dijelovi nekretnine. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Visina novčane pomoći

Novčana pomoć će se isplatiti u iznosu od:
- 12.000,00 kuna za stambeni objekt (stan ili obiteljska kuća), vlasniku;
- 6.000,00 kuna za samostalnu garažu/ ostavu, vlasniku;
- 3.000,00 kuna za zajednički dio nekretnine (zajednička ostava, garaža, toplinska stanica, kotlovnica, stubišta i dr.), na račun zajedničke pričuve.

Dokumentacija potrebna za dodjelu novčane pomoći

Dokumentacija za dodjelu novčane pomoći:

- izjava da osoba koja traži isplatu financijske pomoći nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično),
- izjava da nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način,
- potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,
- presliku isključivo prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrdu Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve)

Dostava dokumentacije

Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za mjesnu samoupravu:

- preporučenom poštom na adresu Ulica grada Vukovara 56/a, ili
- osobno u pisarnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56/a, I kat Soba 105, ili
- elektroničkim putem na e- mail adresu: poplava@zagreb.hr.

Za dodatne informacije, građani se mogu obratiti na broj telefona: 01/ 6100-950, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.