Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Ovlašteno trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik moći će se baviti poslovima posredovanja u prometu nekretninama samo uz rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje tog posla koje će im izdavati Ministarstvo gospodarstva.


Na osnovu tih rješenja Hrvatska gospodarska komora posrednike će upisati u Registar posrednika u prometu nekretninama. 

Vezani članci Andrej Plenković Plenković: ''Zabranili bi rad nedjeljom osim 16 tjedana u godini'' Premijer optimističan, podaci su obrabrujući ali zaraza nije prošla Plenković o koronavirusu: "Već tri tjedna imamo stagnaciju, ali opasnost nije iza nas." Govorio i o nuspojavama cijepljenih

Prijedlog je to hrvatske Vlade koja je s današnje sjednice u redovnu saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretninama kojim se po prvi put zakonski regulira to područje koje je, kaže ministar gospodarstva Branko Vukelić, suočeno s velikim problemima.
Uz posrednike koji posluju po visokim, europskim standardima mnogo je i onih koji su daleko ispod tih standarda.

Značaj tog tržišta ministar je potkrijepio podatcima da je samo u 2006. promet nekretninama, koje se oporezuju porezom na promet nekretninama, dosegnuo gotovo 24 milijarde kuna (to ne uključuje novosagrađene nekretnine na koje se plaća PDV).

Na tržištu, pak, prema podatcima HGK, djeluje 585 trgovačkih
društava, a 120 agencija te poslove obavlja kao obrt.

Neke su agencije, kako se navodi i u obrazloženju zakonskog
prijedloga, zapravo neodgovarajući prostori u kojima se posredovanjem u prometu nekretninama bave pojedinci koji tako ostvaruju čistu dobit za sebe osobno i u zoni su sive ekonomije.

Stoga Vlada predloženim zakonom, ističe Vukelić, želi uvesti reda, urediti način rada posrednika, te uvesti sigurno i standardizirano trgovanje nekretninama.

Zakonom bi se tako utvrdilo da posrednik mora poslovati u primjerenom prostoru koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora, te koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama.

Posrednike se obvezuje da se osiguraju od odgovornosti za štetu pri čemu najniža osigurana svota ne može biti manja od 200 tisuća kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 600 tisuća kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

Predloženim se zakonom utvrđuje i da agent za posredovanje u prometu nekretninama mora biti upisan u imenik agenata koji će voditi HGK, da mora imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit (koji će također provoditi HGK), te da, bez suglasnosti posrednika za kojeg radi temeljem ugovora o radu, ne može istodobno obavljati te poslove za drugog posrednika.

Uz uvjete za obavljanje posla, zakon propisuje i prava i obveze
posrednika, agenata i nalogodavaca, odnosno prodavatelja ili kupca nekretnine, nadzor nad primjenom zakona te kaznene odredbe za nepridržavanje zakonskih odredbi.

Isto tako regulira i posredničku naknadu čija visina, izričita je
zakonska odredba, ne smije prelaziti 6 posto kupoprodajne cijene nekretnine.