Koronavirus, ilustracija
Koronavirus, ilustracija Foto: Shutterstock/Pixsell

Na prijedlog pet lokalnih stožera Nacionalni stožer pooštrio je mjere u četiri županije i jednoj općini. Objavljeni su detalji odluke Stožera koja je na snagu stupila u četvrtak.


Nacionalni stožer civilne zaštite na prijedlog pet lokalnih stožera donio je odluke kojima se pooštravaju ili produžuju epidemiološke mjere.

Odluke su donesene za područje Splitsko-dalmatinske, Krapinsko-zagorske, Šibensko-kninske i Virovitičko-podravske te Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno za Općinu Đulovac. Sve mjere stupaju na snagu s danom donošenja, u četvrtak.

Krapinsko-zagorska županija

Na području Krapinsko-zagorske županije na svadbenim svečanostima te na društvenim i javnim okupljanjima u zatvorenim prostorima (poput koncerata, sajmova, skupština, vjerskih okupljanja, sportskih natjecanja i dr.) može biti prisutno najviše 50 osoba.

Nadalje, na privatnim svečanostima i drugim privatnim okupljanjima može biti prisutno najviše 20 osoba. Na sahranama i posljednjim ispraćajima sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktima, a karmine se ne održavaju.

Prema danas donesenoj odluci, sva okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima sudjeluje više od 20 osoba organizator je obvezan prijaviti Službi civilne zaštite Krapina putem elektroničke pošte (krapina112@civilna-zastita.hr), tu je i obaveza vođenja evidencije sudionika okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima se okuplja više od 20 osoba, s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba). Evidencije se obavezno čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju potrebe predaju županijskoj epidemiološkoj službi.

Na snazi je i zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te odraslim osobama s invaliditetom, uključujući i posjete u nesrodničke udomiteljske obitelji. Zabranjeni su i posjeti korisnicima stacionara ustanova za zdravstvenu njegu, uz iznimku korisnika koji su u terminalnoj fazi, a kojima su dopušteni posjeti u trajanju od 15 minuta uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. U posjetu može biti samo jedan posjetitelj istovremeno.

Istodobno se korisnicima domova za starije i nemoćne zabranjuju izlasci izvan domova za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima.

Zaposlenicima je preporučeno da ne odlaze na stručne skupove i druge skupno organizirane oblike usavršavanja zaposlenika poput kongresa, simpozija, predavanja, radionica i sl.

Virovitičko-podravska županija

Na području Virovitičko-podravske županije na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba, a na ostalim privatnim svečanostima, proslavama i događanjima (poput krstitki, proslava rođendana, karmina i dr.) može biti prisutno najviše 20 osoba.

Na svim društvenim i javnim okupljanjima ograničava se broj osoba koje mogu biti prisutne. Svaka prisutna osoba mora imati osigurano najmanje 4m², a ako se okupljanja održavaju u zatvorenom prostoru obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski. Sahrane se održavaju uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, a sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom.

Zaposlenicima zdravstvenih ustanova i zaposlenicima pružatelja socijalne skrbi smještaja u sustavu socijalne skrbi preporučeno je da ne odlaze na stručne skupove i druge skupno organizirane oblike usavršavanja zaposlenika, ali i druga okupljanja na kojima je prisutan veći broj osoba.

Umirovljenicima je preporučeno da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba. Korisnicima domova za starije i nemoćne zabranjuju se izlasci izvan prostora objekta i dvorišta, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima.

Posjeti pokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su na otvorenim prostorima domova sukladno planu koji utvrdi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba, uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u neposredni međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima, a posjet može trajati najduže 30 minuta.

Posjeti nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su iznimno u zatvorenim prostorima domova sukladno procjeni ravnatelja ili druge ovlaštene osobe, uz isti uvjet. Posjet može trajati najduže 15 minuta. Osobe koje dolaze u posjet korisnicima domova za starije obvezno koriste zaštitnu masku ili medicinsku masku i ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu.

Šibensko-kninska županija

Na području Šibensko-kninske županije na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba. Iznimno, na svadbenim svečanostima može biti prisutno do 100 osoba, a takve svečanosti mogu se održavati samo u prostorima koji redovno mogu organizirati svečanosti za najmanje tri puta više osoba nego što će ih zaista biti.

Na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba, a sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom. U svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja obavezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

Zabranjuju se posjeti korisnicima domovima za starije i nemoćne i sličnim ustanovama, ali i izlasci korisnika izvan prostora objekta i dvorišta, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima.

Organizatori svih društvenih okupljanja na koja je pozvano ili se očekuje više od 20, a manje od 50 osoba obavezni su lokalnom stožeru dostaviti obavijest o okupljanju i voditi pisanu evidenciju sudionika.

Obavijest sadrži mjesto i očekivano vrijeme okupljanja, broj očekivanih sudionika, planirane epidemiološke mjere i kontakt podatke organizatora. Ova obaveza ne odnosi se na: profesionalne umjetničke izvedbe i programe, amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije, sportska natjecanja, okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti, pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganje urni te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Splitsko-dalmatinska županija

Za područje Splitsko-dalmatinske županije Nacionalni stožer je produžio trajanje nužnih epidemioloških mjera. Mjere se produžavaju do daljnjega.

Nužne epidemiološke mjere su: obvezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata dok se ne konzumira hrana, piće i napitci, na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba, a na ostalim privatnim svečanostima i proslavama može biti prisutno najviše 20 osoba.

Na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba, bez održavanja karmina, a sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom.

Nadalje, na svim društvenim okupljanjima obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra. Organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

Sportska natjecanja u zatvorenim objektima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja, a na otvorenim terenima gledatelji mogu biti prisutni uz pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka uz uvjet da može biti popunjeno najviše 20% svake tribine.

I dalje se zabranjuju posjeti i izlasci iz domova za starije i drugih ustanova socijalne skrbi te se daje preporuka da se rad organizira u smjenama, kad god je to moguće.

Ilustracija Korona hara: Srbija uvodi strože kazne za nepoštivanje mjera, u Austriji rekordnih 2435 slučajeva zaraze, izdana upozorenja za skijaške regije

Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac Istra opet u problemima, uveli nove mjere: "Frustrirani smo, više ne možemo biti zelena oaza"

Općina Đulovac

Nužne epidemiološke mjere za područje Općine Đulovac su: na svim vjerskim okupljanjima, uključujući mise, na području Općine Đulovac obvezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera nošenja zaštitne maske za lice ili medicinske maske te vođenje evidencije prisutnih s osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona), ako je prisutno više od 50 osoba. Evidencije se čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju potrebe predaju županijskoj epidemiološkoj službi.

Isto tako, ograničavaju se okupljanja na javnim površinama na najviše 10 osoba, a na privatnim proslavama i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba.