Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o ukidanju ureda bivšeg predsjednika Stjepana Mesića.


Vlada je prihvatila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (predlagatelj: Klub zastupnika HSP-AS).

Vezani članci Premijer Albanije Edi Rama (Foto: DANNY GOHLKE/DPA/PIXSELL) Edi Rama treći put postao premijer, izglasana prva vlada u kojoj prevladavaju žene Cjepivo AstraZenece protiv koronavirusa Premijer Plenković o problemu s isporukom AstraZenece: "Manjak nastojimo kompenzirati nabavom drugih cjepiva"

Ministrica uprave, Dubravka Jurlina Alibegović, objasnila je kako se prijedlogom zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske, po prestanku dužnosti, ukida pravo na ured i ostala prava poput privatnog vozača i automobila na teret državnog proračuna. Bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, po završetku dužnosti i određenog vremenskog roka, na usluzi ostaju tjelohranitelji, ostale se benificije ukidaju.

Kako je naglasila ministrica Jurlina Alibegović time će se uštediti oko 600.000 kuna godišnje. Vlada je prihvatila izmjene zakona, koje će, nakon glasanja u Saboru stupiti na snagu 1. svibnja 2016. godine.

 

 

 

14. sjednica Vlade Republike Hrvatske počela je Nacrtom prijedloga zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU). Predstavio ga je ministar gospodarstva, Tomislav Panenić.

Predloženo je da se potrošački sporovi rješavaju putem online obrazaca. Tom implementacijom doprinjet će se povećanju svijesti potrošača i povećanju povjerenja između trgovaca i potrošača, naglasio je ministar Panenić. S obzirom da je rok za implementaciju istkao, od strane Europske unije Hrvatskoj je izdana opomena. Vlada je prihvatila prijedlog.

 

 

 

Vlada je prihvatila Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) te ga uputila Hrvatskom Saboru na raspravu.

Prihvaćen je i Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU). Prijedlog je predstavio ministar financija, Zdravko Marić.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju je prihvaćen te žurnom procedurom upućen na raspravu u Hrvatski Sabor.

 

 

Prijedlog uredbe o objavi Administrativnog i tehničkog provedbenog sporazuma Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu – ATIA je prihvaćen kao i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Pariškog sporazuma.

Vlada je prihvatila prijedloge pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konvencijom hrvatskih izvoznika i dodjelom nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima, pokroviteljstvo nad dodjelom nagrada "Zlatna bilanca" kao i pokroviteljstvo nad regionalnom konferencijom o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Na dnevni red dodana je točka o imenovanju članova uprave i predsjednika trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH. Vlada je odlučila da će se imenovanje predsjednika i članova uprava od strateškog posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavljati putem javnog natječaja ili posredstvom specijaliziranih agencija uz jasno određene i kratke rokove. Odluku o kojim društvima donosi Povjerenstvo Vlade RH.

Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi odgovora na pitanja postavljenih Vladi Republike Hrvatske, koji su raspravljeni na vladinim tijelima. Vlada je verificirala prijedlog dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi sa smanjenjem prihoda od koncesija Općini Lobor te prijelog dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s propisanom procedurom u postupku donošenja Zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice i Zakona o dopuni Zakona o obrani.

Prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava. Prijedlog je predstavio ministar Romić te dodao kako će se projektom zaštite od poplava ostvarila viša zaštita stanovništva na kritičnim područjima Republike Hrvatske. Projekt je procijenjen na 80 milijuna eura, financirat će se dijelom od strane zajmova te dijelom iz budžeta Hrvatskih voda.

Usvojen je Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Vlada je prihvatila dopunu Zakona o mirovinskom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu, kao i Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2015. godini.

Izvješće o provedbi revidiranog Schengenskog akcijskog plana za 2015. godinu i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja, su prihvaćeni.

Prihvaćena je i odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku.

Vlada je prihvatila amandman konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o faktoringu, Konačni prijedlog Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prijedloge odluka o davanju suglasnosti za zaduženje kod Impuls-Leasing d.o.o., Zagreb: Općini Rogoznica i Općini Brinje.

Prihvaćen je Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te Prijedlog odluke o prihvaćanju poziva za isticanje kandidature Vlade Republike Hrvatske za supredsjedanje Upravnim odborom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

15:00 - Vlada izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, koje su na dnevnom redu sjednice u srijedu, predlaže da se bivšem predsjedniku Republike Stjepanu Mesiću zbog "trenutnih gospodarskih uvjeta" ukine trajno pravo na ured, osobnog vozača i službeno osobno vozilo, dok bi mu na teret državnog proračuna i dalje ostalo pravo na fizičku zaštitu.

Također, Vlada će dati i mišljenje na izmjenu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koje su predložili zastupnici Mosta, HSLS-a, BUZ-a i nezavisna zastupnica Gordana Rusak. Izmjenom se predlaže da političke stranke umjesto 0,05 posto ukupnih proračunskih rashoda, ubuduće dobivaju 0,075 posto ostvarenih poreznih prihoda ove godine iz državnog proračuna, čime bi ove godine trebale dobiti 47,3 milijuna kuna ili gotovo 8 milijuna manje nego je predviđeno ovogodišnjim proračunom.

Vlada bi trebala raspravljati i o izvješću o provedbi plana upravljanja državnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. koji, uz ostalo, sadrži pojedinačna izvješća 56 trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa, sa sistematiziranim financijskim i drugim podacima o poslovanju. Prema tom izvješću, tijekom prošle godine donesene su odluke o prodaji za 28 trgovačkih društava na uređenom tržištu, 88 društava za prodaju javnim nadmetanjem te za ukupno 14 trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu. (Hina)