Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Prosječna potrošačka košarica četveročlane obitelji za veljaču iznosi 6.672.76 kuna, što je za 0,11 posto više nego u siječnju, izvijestili su Nezavisni hrvatski sindikati.


Najskuplju potrošačku košaricu četveročlana obitelj imala je u Puli, gdje je iznosila 7.188,72 kuna. U Vukovaru je ona iznosila 7.043,32 kuna, u Rijeci 6.799,71 kuna, u Zadru 6.758,06, a u Dubrovniku 6.539,55 kuna.

U Zagrebu potrošačka košarica za veljaču iznosila je 6.494,02 kune, u Varaždinu 6.481,66 kuna, a najjeftinija je bila u Splitu sa 2.488,98 kuna.

>> Prosječna plaća pokriva tek 80 posto troškova života

Stanovnici Vukovara su u veljači najviše izdvojili za troškove prijevoza, 880 kuna, dok su četveročlane obitelji u Zagrebu za isto izdvojile 300 kuna manje- 580 kuna. Za prijevoz su iznad 800 kuna morale izdvojiti i obitelji iz Rijeke i Varaždina.

Za odijevanje i higijenu trošili podjednako

Vukovarske četveročlane obitelji najviše su morale izdvojiti i za prehranu, 3.128,81 kuna, dok su troškovi prehrane za obitelj iz Pule iznosili 2.948,54 kuna. Među 10 istraživanih gradova najmanje troškove prehrane imale su četveročlane obitelji iz Varaždina koje su za prehranu u veljači morale izdvojiti 2.363,85 kuna.

Stanovnici svih navedenih gradova podjednako su izdvajali za odijevanje, od 735 do 860 kuna, kao i za higijenu za što se izdvajalo po 450 kuna. Troškovi stanovanja također su se kretali oko 1.700 kuna, s tim da se najveću svotu, 1.864,14 kuna moralo izdvojiti u Puli, a najmanju, 1.635,84 kuna u Vukovaru. U Vukovaru se najmanje izdvajalo i za kulturu, 197 kuna, dok su za isto u veljači najviše izdvojile četveročlane obitelji u Zagrebu i Varaždinu, 377 kuna.

Prema izvješću sindikata prosječna neto plaća pokriva 81,68 posto prosječnekošarice za četveročlanu obitelj, što je za 2,09 posto manje nego u siječnju.  Kao razlog navode pad prosječne neto plaće za 134 kune zbog prestanka isplate božićnica te povrata poreza na zadnjoj plaći u godini.

Najviša pokrivenost potrošačke košarice plaćom bila je u Splitu sa 85,90 posto, a najmanja u Puli sa 75,81 posto.