Liječnik (Ilustracija: Thinkstock)
Liječnik (Ilustracija: Thinkstock)

Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva održan je u četvrtak u Šibeniku, na kojemu je upozoreno na premali broj reumatologa, kao i na neravnopravnost oboljelih u raznim dijelovima zemlje.


Hrvatska ima desetke tisuća oboljelih od upalnih reumatskih bolesti i svega 47 licenciranih reumatologa, istaknuto je na otvorenju godišnjeg kongresa Hrvatskog reumatološkog društva, te je upozoreno da bi svi pacijenti u Hrvatskoj trebali biti ravnopravni i imati jednak pristup terapiji, no to sada nije slučaj. 

Uz premali broj reumatologa, problem su i skučeni bolnički limiti iz kojih se u prvoj godini liječenja financiraju terapije, upozorio je reumatolog Branimir Anić koji je otvorio 18. kongres Hrvatskog reumatološkog društva u čijem radu do nedjelje sudjeluje 250 domaćih i nekoliko međunarodno priznatih stručnjaka iz Slovenije, Austrije i Njemačke.

Anić je iznio primjer Danske, po broju stanovnika slične Hrvatskoj, koja ima oko 180 reumalotoga, Slovačke koja ih ima 160, te Češke s 374 reumatologa.

Dokazano je da su stope bolovanja zbog reumatskih bolesti dvostruko veće, a trajanja bolovanja dvostruko dulja u onim područjima u kojima nema reumatologa, no cijela Slavonija ima šest reumatologa, Dubrovnik nema niti jednog, kao ni gradovi na sjeverozapadu zemlje poput Čakovca, Varaždina, Koprivnice, Bjelovara. U zagrebačkim KBC-ima liste čekanja su velike i u prosjeku se na prvi pregled čeka šest mjeseci, istaknuto je na skupu posvećenom liječenju boli reumatskih bolesnika i pedijatrijskoj reumatologiji.

Procjenjuje se da oko 40.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od reumatoidnog artritisa, koji skraćuju radni vijek i život za desetak godina, onesposobljavaju oboljelog i uzrokuju dugotrajna bolovanja.

U Hrvatskoj su već desetak godina registrirani novi lijekovi, a s kojima oboljeli više nisu ovisni o tuđoj pomoći, radno su aktivni, ne trpe bolove i normalno žive, no mogu ih propisivati samo reumatolozi kojih u nekim dijelovima zemlje uopće nema. Zbog bolničkih limita i malog broja specijalista, ova zdravstvena skrb svim građanima nije jednako dostupna, upozoreno je na skupu.

U sklopu 18. kongresa Hrvatskog reumatološkog društva bit će organizirane posebne edukativne sekcije posvećene muskuloskeletnom ultrazvuku te mladim reumatolozima.

Na stručnom skupu sudjeluju i udruge medicinskih sestara i tehničara te fizioterapeuta, a uključena je i udruga bolesnika. Tijekom kongresa održat će se tradicionalni Reumatlon – utrka namijenjena podizanju razine osviještenosti o reumatskim bolestima, u kojoj mogu sudjelovati svi sudionici kongresa.

Ove će godine po prvi put u utrci sudjelovati i najmlađi reumatski bolesnici na Mini-reumatolonu. (Hina)