Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača
Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača Foto: Getty Images

Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača. Ako do sada niste sklopili ugovor s novim opskrbljivačem, plinom vas opskrbljuje onaj u obvezi javne usluge ovisno o području vašeg stanovanja. Želite li to promijeniti ili se pak vratiti javnom opskrbljivaču, to možete učiniti besplatno u tri koraka.


Opskrba plinom za kućanstva može se obavljati kao regulirana javna usluga ili kao tržišna djelatnost. Javna usluga opskrbe plinom podrazumijeva regulirane uvjete opskrbe i regulirane cijene koje propisuje HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). Tržišna usluga podrazumijeva pak slobodno međusobno ugovaranje načina, uvjeta i cijene opskrbe uvažavajući opće uvjete opskrbe i zaštitu potrošača. Ako do sada niste sklopili ugovor s novim opskrbljivačem, plinom vas opskrbljuje onaj u obvezi javne usluge ovisno o području vašeg stanovanja.

Kao potrošač plina plaćate korištenje plinskog sustava i potrošeni plin. Naknade za korištenje plinskog sustava i ostale naknade su regulirane i na njima se ne mogu ostvariti uštede. S druge strane, potrošeni plin je energija koju vam isporučuje opskrbljivač, pa tu možete uštedjeti.

Zahvaljujući novim okolnostima na tržištu plina i promjeni zakonodavnog okvira otvara se prostor za konkurentniju ponudu novih i jeftinijih proizvoda kakav je i hepi plin.

Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača
hepi plin (Foto: HEP)

To nas sigurno vodi prema povećanju broja ugovora o opskrbi po tržišnom principu, a pri tome valja znati sljedeće:

Postupak promjene opskrbljivača je besplatan, a broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen. Novi postupak ne možete pokrenuti jedino ako već imate postupak promjene opskrbljivača u tijeku.

Kupac iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge. No pri tome treba paziti na stavke iz aktualnog tržišnog ugovora koje mogu sadržavati naknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora. Primjerice, ako ugovor o opskrbi s postojećim opskrbljivačem sadrži određene pogodnosti kao što su popusti ili pokloni, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ako se raskida prije ugovorenog roka.

Postupak promjene opskrbljivača plinom može se prekinuti ako krajnji kupac želi odustati od promjene opskrbljivača plinom ili u slučaju da krajnji kupac na dan početka promjene opskrbljivača ima dospjele, a neplaćene račune za potrošeni plin.

Plinska rafinerija Nezaobilazni energent! Evo zašto se uvijek možete pouzdati u prirodni plin

Grijete li se na prirodni plin? Koristite li prirodni plin? Doznajte zašto je 15.000 hrvatskih kućanstava već promijenilo opskrbljivača

Iako percipirano prvenstveno kao društvo koje se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električne energije, plinsko poslovanje postalo je značajan dio ukupnog poslovanja HEP grupe. Uz regulirani dio koji se odnosi na djelatnost HEP Plina u javnoj usluzi distribucije i opskrbe plina te ulogu HEP-a d.d. kao opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, unutar Grupe aktivan je i tržišni segment poslovanja. Uz nabavu plina za potrebe proizvodnje električne energije te prodaju HEP Plina kupcima kategorije poduzetništvo po tržišnim uvjetima odnedavno je u ponudi i proizvod hepi plin namijenjen kupcima kategorije kućanstvo.

Svom kućanstvu možete osigurati najnižu cijenu plina na tržištu ugovaranjem opskrbe plinom prema tržišnim uvjetima. To možete učiniti jednostavno i besplatno u tri koraka:

1. Popunite obrazac za promjenu opskrbljivača plinom
2. Obrazac pošaljite željenom opskrbljivaču
3. Potpišite Ugovor o opskrbi

Nova StudioSadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HEP po najvišim profesionalnim standardima.