Iako se o njemu često govori, mnogi taj bogati resurs i dalje vežu isključivo uz grijanje i kuhanje. Zato vam mi donosimo sedam činjenica o prirodnom ili zemnom plinu koje će vam pokazati da je taj energent više od onoga što mislite da jest.

Galerija


Dugo se na prirodni ili zemni plin gledalo samo kao na nusprodukt nafte. No danas on grije naše domove, pogoni uređaje, potpomaže stvaranju električne energije te ga mnogi koriste umjesto goriva za svoje automobile. 

Najčišći je fosilni energent

Prirodni plin je izrazito čist i smatra se najčišćim od svih tradicionalnih energenata. Prilikom sagorijevanja emitira 60 % manje CO2 u atmosferu od primjerice ugljena, što znači da ima najniže emisije stakleničkih plinova i najmanje onečišćenje česticama od ostalih fosilnih goriva. Zato je, u ovom trenutku, ekološki najprihvatljiviji energent i u industriji i u kućanstvu.

Bezbojan je i nema miris

Zemni plin sastoji se od različitih ugljikovodika, od kojih je najzastupljeniji metan s više od 90 %. Metan je bezbojni plin koji gori modrim plamenom, a osim toga je i bez mirisa. Zato se njemu dodaju bezopasne kemikalije koje daju plinu specifičan miris kako bi se u slučaju curenja mogao lako detektirati.

Važan je resurs u proizvodnji električne energije

U vremenima kada se važnost obnovljivih izvora energije ne može dovoljno naglasiti, prirodni plin smatra se ključnim prijelaznim energentom. Kako se teži klimatski neutralnom gospodarstvu s niskim emisijama stakleničkih plinova, prirodni plin važan je resurs koji energetske kompanije poput HEP-a koriste kao pogonsko gorivo u kogeneracijskim elektranama za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije.Zbog korištenja tog energenta u elektranama niže su vrijednosti CO2 i drugih plinova u atmosferi, što direktno utječe na bolju kvalitetu zraka.

Vadi se iz podzemnih nalazišta

Prirodni plin vadi se iz podzemnih nalazišta koja mogu biti na dubini od nekoliko metara pa sve do pet kilometara dubine. Dakle, vadi se iz zemlje jednako kao i nafta te se može pronaći u samostalnim nalazištima ili zajedno s naftom.

Plin
Plin se transportira ukapljen (Foto: Getty Images)

Transportira se u plinovitom ili ukapljenom stanju

S obzirom na to da je male gustoće, prirodni plin nije lako transportirati vozilom. Zato kada se izvadi iz zemlje, on se transportira cjevovodima u plinovitom stanju ili ga se pretvara u ukapljeno stanje. Kada ga se smrzava na -160 Celzijevih stupnjeva, prirodni plin kondenzira i dovodi se u kapljično stanje. U takvom stanju moguće ga je prevoziti brodovima ili cisternama.

Omogućava energetski efikasnu tehnologiju

Kućanstva koja su se odlučila ugraditi kondenzacijski bojler na plin ostvaruju mnogo veće financijske i energetske uštede od onih koji su na starim sustavima grijanja. Kondenzacijski bojleri troše manje plina jer koriste one dimne plinove koji bi kod starijih bojlera izašli van kako bi dodatno zagrijali vodu. Također koriste dio topline koji bi inače otišao u atmosferu kako bi zagrijali vodu kondenzacijom. Na taj način štedi se energija, ali i novac.

Pouzdan energent u opskrbi industrije i kućanstva

Zbog svoje pristupačnosti i sigurnosti opskrbe energijom, prirodni plin je jedan od najpouzdanijih izvora energije. U posljednjih 40 godina u Hrvatskoj nije zabilježen značajniji prekid u opskrbi kućanstva plinom.

Nova StudioSadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HEP po najvišim profesionalnim standardima.