Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Akademik Marko Ruždjak, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju preminuo je danas u Zagrebu u 66 godini.


Posebnom razinom skladateljskih dostignuća akademik Marko Ruždjak zauzima mjesto među najistaknutijim predstavnicima hrvatske glazbe, a svojim opusom ostvario je posebno vrijedan i osobit doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi, stoji u priopćenju HAZU-a.

Marko Ruždjak rodio se 9. srpnja 1946. u Zagrebu, a na Muzičkoj akademiji u rodnome gradu završio je studij klarineta (diplomirao 1968.) i kompozicije koju je diplomirao 1972. u klasi profesora Mile Cipre. Specijalizirao je kompoziciju u Parizu i Koelnu. Od 1969. do 1973. bio je urednik izdanja Koncertne direkcije Zagreb (KDZ), a od 1974. do 1976. i voditelj u Muzičkom informativnom centru KDZ-a.

Od 1979. predavao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju u zvanju docenta, a od 1991. bio je redoviti profesor. Bio je član Hrvatskoga društva skladatelja, a primio je nekoliko nagrada i priznanja među i Vjesnikovu nagradu za glazbu Josip Slavenski (1977.), Godišnju nagradu Vladimir Nazor (1988.), Nagradu Međugorje (1995.), Nagradu Porin, i to 1996., 1998. i 2000., Nagradu Boris Papandopulo (2004.) i Nagradu HAZU-a 2008.

Za člana suradnika Akademije izabran je 2006., za redovitoga člana 2008. a od 2011. bio je zamjenik tajnika u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju.

Akademik Marko Ruždjak autor je brojnih djela, a zbog njegove osebujne skladateljske estetike pripada mu posebno i izdvojeno mjesto u hrvatskoj suvremenoj glazbi. Veliki dio njegova opusa pripada komornim skladbama, a posebno mjesto u njegovu opusu zauzima vokalna glazba u solističkim, komornim i zborskim vrstama.

Djela akademika Ruždjaka obogatila su hrvatsku suvremenu glazbu te u mnogim prilikama pridonijela i njezinoj prezentaciji u inozemstvu. To su skladbe za komorne ansamble, Hrvatski komorni orkestar, Zagrebačke soliste, Zagrebački puhački kvartet, Kvartet Rucner, Gudački kvartet Sebastijan, Zagrebački kvartet saksofona, Zagrebački trio gitara, Zagrebački puhački trio, Zagrebački duo kontrabasa, a njegove skladbe redovito su se izvodile u okviru Muzičkoga bijenala u Zagrebu.

U izvedbi hrvatskih i inozemnih interpreta djela akademika Marka Ruždjaka zaživjela su na koncertnim podijima u Europi i diljem svijeta. (Hina)