Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas na Jadranu od danas se primjenjuje i na članice EU-a jer je na snagu stupila odluka Hrvatskog sabora iz prosinca prošle godine prema kojoj se ZERP na članice EU-a počinje primijenjivati najkasnije 1. siječnja 2008. godine.


Četiri godine nakon što je Sabor proglasio ZERP (primjena je počela godinu dana poslije, u listopadu 2004.) i nakon nekoliko odgoda njegove primjene za članice EU-a, ZERP se počinje primjenjivati automatizmom, jer novi, šesti saziv Hrvatskog sabora još nije konstituiran, a hrvatska Vlada kao tehnička nije poduzela nikakve mjere kojima bi mijenjala saborsku odluku.

Vezani članci Janez Janša Dodik: ''Impresivna je politička galama oko mirnog razlaza''. Vučić tvrdi da taj papir nije vidio i da ne zna za tu inicijativu Slika nije dostupna EU smatra da Slovenija zloupotrebljava svoj položaj na pitanju ZERP-a

Iako je bilo parlamentarnih inicijativa i zahtjeva da Hrvatska svoju jurisdikciju na Jadranu proširi proglašenjem isključivoga gospodarskog pojasa, Hrvatski je sabor 3. listopada 2003. prihvatio prijedlog Vlade Ivice Račana i donio Odluku o proglašenju ZERP-a, koji se počeo primjenjivati za 12 mjeseci, ali ne i za članice EU-a.

Tom je odlukom propisano da je ZERP morski prostor u kojem sve države uživaju međunarodnim pravom zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora. Taj pojas obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora do crte razgraničenja, odnosno sredine.

Sabor je tada proglasio i sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa koji se odnose na suverena prava istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim prirodnim bogatstvima voda izvan vanjske granice teritorijalnog mora, te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i zaštite i očuvanja morskog okoliša.

Potkraj listopada 2004. Ministarstvo vanjskih poslova notificiralo je Tajništvu UN-a širenje hrvatske jurisdikacije na Jadranu, u skladu sa saborskom odlukom.

Sabor je lani sredinom prosinca, na prijedlog Vlade, odlučio da će se ZERP i za države članice EU-a primijeniti najkasnije 1. siječnja 2008., odbivši prijedloge HSS-a i SDP-a da se ZERP aktivira odmah te HSP-ov da se odmah proglasi gospodarski pojas.

Rudolf: Članice EU dužne su poštivati naše propise o ZERP-u 

Sveučilišni profesor međunarodnog javnog prava akademik Davorin Rudolf izjavio je kako se nada da je priča završena - 1. siječnja 2008. proširuje se primjena režima našega ZERP-a i na ribare iz država članica Europske unije.

'Pošto je Europska unija o tome odavna službeno obaviještena, sukladno međunarodnoj praksi, sve države članice EU dužne su poštivati naše propise o ZERP-u, jer su, među ostalim, valjano utemeljeni na Konvenciji UN-a o pravu mora', rekao je Rudolf.

Prema njegovim riječima ta konvencija obvezuje Hrvatsku, ali jednako tako i sve članice Europske unije, pa i samu EU koja je, kao organizacija, Konvenciju ratificirala 1. travnja 1998. Nakon Povelje UN-a iz 1945. ta se konvencija smatra najvažnijim pravnim aktom za međunarodnu zajednicu ikad donesenim, napomenuo je.

Kako je dodao, po Konvenciji UN-a lov viška ribe koji naši ribari nisu u stanju uloviti u području ZERP-a, Hrvatska je 'dužna dopustiti susjednim državama, ali samo na temelju ugovora i uz naknadu'.

'Ne vidim tu nikakav problem. EU je zaključila 20 takvih ugovora s državama koje nisu njezine članice i koji su sada na snazi, od kojih 17 partnerskih i tri bez naknade', izjavio je.

Rudolf kaže da, koliko zna, nije upućen odgovor Hrvatske Vijeću ministara EU, koje nam je 10. prosinca sugeriralo - baš na dan kada se u svijetu svečano slavila 25. obljetnica potpisivanja Konvencije UN-a o pravu mora - da odgodimo primjenu ZERP-a na ribare iz država EU.

Podsjeća da je bio predložio Predsjedniku Republike da sazove čelnike svih političkih stranaka zastupljenih u Hrvatskome saboru kako bi zajednički sročili odgovor, jer pitanje primjene ZERP-a nije stranačko pitanje, već općenacionalno, koje je važno i za naše odnose s EU.

'Predsjednik, koliko znam, nije sazvao takav sastanak i sada
prijedlog upućujem mandataru za sastav Vlade, dr. Ivi Sanaderu, kako bi se', kako je rekao, 'konsenzusom hrvatske upravljačke elite sročio odgovor Bruxellesu'.