Screenshot: Dnevnik.hr
Screenshot: Dnevnik.hr

Hrvatska liječnička komora predstavila je prijedlog novog koncepta specijalističkog usavršavanja za doktore medicine.


Komora predlaže osnivanje nacionalnog fonda iz kojeg bi se financirale specijalizacije dok je do sada država davala novac zdravstvenim ustanovama koje su potom financirale specijalizacije.

"Krećemo s peticijom oko ovog prijedloga koja će trajati dva tjedna. Potpise ćemo predati ministarstvu zdravlja koje ne zna kvalitetno odgovoriti na ovaj problem", poručuju iz Komore.

"Model zreo za promjene"

 

"Postojeći model je iz 80-ih godina prošlog stoljeća, zastario je i više ne postoji ni u jednoj razvijenoj zemlji, stoga je zreo za promjene", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik HLK-a Trpimir Goluža.

Najavio je da će HLK u iduća dva tjedna među liječnicima prikupljati potpise na peticiju potpore tom prijedlogu, a zatim izaći pred odgovorne i tražiti cjelovito rješenje.

HLK predlaže uvođenje tzv. nacionalnih specijalizacija, koje bi se financirale iz posebnog fonda. Nakon stjecanja statusa specijaliste, liječnik bi bio obavezan raditi u javnom zdravstvenom sustavu onoliko vremena koliko mu je trajala specijalizacija, pri čemu bi sam birao ustanovu u kojoj će raditi.

S obzirom da bi to moglo dovesti do odljeva gotovih specijalista iz malih bolnica u veće zdravstvene centre, Goluža kaže kako je došlo vrijeme da se s represivnog modela prijeđe na poticajni model, što znači da bi manje sredine trebale liječnicima ponuditi stimulativne mjere, poput poreznih olakšica, rješavanja stambenog pitanja ili pružanja mogućnosti za daljnje stručno usavršavanje.

Liječnici odlaze odmah nakon položenog državnog ispita

Tvrdi da je od ulaska u EU iz Hrvatske otišlo 500 liječnika, prosječne dobi od 35 godina sa 5-7 godina specijalističkog staža, a sada sve češće odlaze i liječnici odmah nakon položenog državnog ispita.

Podsjetimo, liječnička komora inicirala je pokretanje disciplinskog postupka protiv svojih 66 članova, ravnatelja zdravstvenih ustanova i članova dužnosnika zdravstvenih udruga. Razlog je, kako navode, nepoštivanje novog pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Novim pravilnikom, naime, ukinuta je praksa da specijalizanti vraćaju puni iznos bruto plaća za obavljeni rad ako ne ostanu raditi u bolnici koja im je i omogućila specijalizaciju. Zbog nepoštivanja pravilnika, prosvjedovali su specijalizanti iz Siska i Popovače. (Hina)