Obavijesti Video Pretražite Navigacija
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!

Kako do pomoćnika u nastavi: Prošli smo korak po korak kroz kompliciranu proceduru, ali zadnju riječ na kraju svega ima samo jedno tijelo državne uprave

Imaš pravo, ostvari ga
Imaš pravo, ostvari ga DNEVNIK.hr
Aktualno Galerija Imaš pravo, ostvari ga Imaš pravo, ostvari ga Foto: DNEVNIK.hr +0 Pomoćnica u nastavi/Ilustracija (Foto: Dnevnik.hr) - 2 Galerija 1/2 >>
Učenici s invaliditetom i(li) poteškoćama u razvoju nastoje se što više uključiti u redovnu nastavu, u cilju integracije i potpunijeg razvoja te inkluzivne edukacije. U tome im uvelike mogu pomoći asistenti/pomoćnici u nastavi, no procedura za ostvarenje prava na pomoć asistenta prilično je komplicirana.

Prošle školske godine hrvatske škole polazilo je više od 27 tisuća učenika s invaliditetom. Nekima od njih samostalno pohađanje nastave otežano je u tolikoj mjeri da su im potrebni asistenti/pomoćnici. Njihov se rad u zadnjih nekoliko godina financira iz Europskog socijalnog fonda, a za ostvarenje prava na asistenta u nastavi potrebno je ispuniti niz pretpostavki i podosta papirologije.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Imaš pravo, ostvari ga Rijetki ga koriste, a može spasiti život! Znate li kako iskoristiti svoje pravo na drugo mišljenje? Ilustracija Imaš pravo, ostvari ga Imate sudski postupak koji stoji godinama i ništa se ne događa? Otkrijte što sve možete učiniti

Stoga smo pokušali na jednome mjestu navesti što je sve potrebno ne bi li pojedino dijete s invaliditetom ili nekim poteškoćama moglo ostvariti pravo na asistenta u nastavi.

Po definiciji, pomoćnici u nastavi su osobe koje pružaju neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju njegovu komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada i prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

Pomoćnici u nastavi mogu pružati potporu samo onim učenicima koji imaju rješenje ureda državne uprave u županijama nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja o primjerenome programu obrazovanja.

Imaš pravo, ostvari ga Pomoćnica u nastavi/Ilustracija (Foto: Dnevnik.hr) - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Roditelji koji žele da njihovo dijete dobije pomoćnika u nastavi trebaju se prvo obratiti djetetovoj školi. Stručno povjerenstvo (osnovna škola) odnosno nastavničko vijeće (srednja škola) potom šalje zahtjev upravnom tijelu županije, odnosno Gradskom uredu grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja.

Rokovi i dokumentacija za predaju zahtjeva

Za učenike koji upisuju prvi razred škola treba podnijeti zahtjev do 15. lipnja tekuće godine, a za one koji već pohađaju osnovnu školu taj je rok do 1. ožujka. Što se tiče učenika koji su se upisali u prvi razred srednje škole u ljetnome roku, škola podnosi zahtjev do 20. srpnja, a za one koji su upisani u prvi razred srednje škole u jesenskome roku, zahtjev se podnosi u roku od sedam dana od dana upisa. Za učenike koji već pohađaju srednju školu zahtjev se, jednako kao i za osnovnoškolce, podnosi do 1. ožujka za sljedeću školsku godinu.

Ako se učeniku pogorša psihofizičko stanje, škola može podnijeti zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

- za djecu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole, mišljenje predškolske ustanove ili ustanove u kojoj je dijete pohađalo program predškole koje sadrži opis funkcioniranja djeteta,

- za učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, mišljenje osnovne škole koju je učenik završio, a koje sadrži opis funkcioniranja učenika,

- rješenje o primjerenome programu obrazovanja za učenika,

- relevantna medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija bitna za procjenu funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika za potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika dostavljena stručnom povjerenstvu osnovne škole ili nastavničkom vijeću srednje škole, a koja za učenike za koje se prvi puta podnosi zahtjev za ostvarivanjem prava na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci,

- mišljenje školskoga liječnika o funkcionalnim sposobnostima učenika, koje proizlazi iz relevantne medicinske dokumentacije i neposrednoga pregleda djeteta/učenika,

- suglasnost roditelja za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika,

- okvirni prijedlog programa rada za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

U podnošenju zahtjeva formalno sudjeluje i roditelj, jer na samom kraju ovog obrasca trebaju potvrditi da su suglasni s prijedlogom škole te potpisati obrazac.

Nadležni ured državne uprave u roku od 30 dana mora mišljenje svog stručnog povjerenstva o pojedinom zahtjevu dostaviti osnivaču (županiji, gradu, ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb…), koji potom u roku od 15 dana donosi odluku o priznavanju ili odbijanju zahtjeva.

Odluka obavezno mora sadržavati razdoblje na koje se priznaje pravo, u trajanju najdulje do četiri godine, kao i napomenu o tome može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenikom/učenicima ili isključivo individualno.

Mogućnost žalbe na odluku

Odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika osnivač je, u roku od sedam dana od dana donošenja, obvezan dostaviti nadležnom upravnom tijelu i školi, a škola je u roku od sedam dana to obvezna dostaviti roditelju učenika. Ovo potonje je važno jer bez toga nije moguće na vrijeme podnijeti eventualnu žalbu.

Roditelji ili škola mogu, putem osnivača, u roku od 15 dana od primitka odluke o odbijanju prava na potporu podnijeti Ministarstvu znanosti i obrazovanja primjedbu na odluku. Osnivač je obvezan primjedbe dostaviti Ministarstvu u roku od sedam dana od primitka primjedaba, zajedno sa cjelovitom dokumentacijom, uključujući mišljenje stručnog povjerenstva.

Ministar obrazovanja potom imenuje povjerenstvo, koje u roku od 30 dana daje mišljenje temeljem kojeg resorno ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava na asistenta u nastavi. O tome se potom obavještavaju osnivač, roditelji i škola.

No, ni tu ova komplicirana procedura nije gotova. Sada osnivač treba resornom ministarstvu podnijeti zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi, u kojem se navodi ukupan broj pomoćnika u nastavi i prilaže odluku o priznavanju prava te pripadajuću dokumentaciju, ali i dokaz o osiguranim sredstvima za isplatu njihovih plaća. Bez potonjeg sve što je dotad napravljeno može pasti u vodu.

Tko može biti pomoćnik u nastavi (a tko ne može)

Za obavljanje posla pomoćnika u nastavi zainteresirana osoba mora ispunjavati sljedeće formalne uvjete: imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te završeno osposobljavanje i stečenu djelomičnu kvalifikaciju.

Pomoćnik u nastavi ne može biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora, kao niti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Stručne udruge ističu kako je potrebno preciznije definirati smjer završenoga obrazovanja te da bi pomoćnici u nastavi primjerice trebale imati završeni studij preddiplomske i diplomske razine pedagoškog usmjerenja, a ne samo završen opći smjer srednjoškolskog obrazovanja.

Što se postiže asistentima/pomoćnicima u nastavi?

Uključivanjem djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole postiže se:

- socijalizacija djece s teškoćama u razvoju,

- integracija djece s teškoćama u razvoju,

- bolji stav učitelja ili nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju,

- odrastanje djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u prirodnoj okolini,

- prihvaćanje različitosti i razvoj tolerancije,

- hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih,

- razvoj kompletne ličnosti,

- jačanje osobnosti djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju.

Pomoćnik u nastavi je jedan od preduvjeta kvalitetne inkluzivne edukacije.

Ako ne znate koja su vaša prava, kako ih ostvariti, ako mislite da ste u pokušaju da ih ostvarite ostali oštećeni, obratite se nama. Javite nam što vas muči, a mi ćemo umjesto vas pitati institucije, češljati zakone, inzistirati na odgovorima i pokušati doći do rješenja. I pomoći vam. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoj problem pošaljite na reporter@novatv.hr.

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene