Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Riječko gradsko Poglavarstvo imenovalo je danas Odjel gradske uprave za kulturu privremenim skrbnikom nekadašnjeg Titova broda "Galeba", koji je već sedam godina vezan i propada u brodogradilištu Viktor Lenac, a prošle je godine proglašen kulturnim dobrom.


Ministarstvo je nedavno utvrdilo da je brod u vrlo lošem stanju i da može potonuti, pa je upozorilo vlasnika, tvrtku Placid Sea iz Liberije grčkog brodovlasnika Johna Paula Papanicolaua, da spriječi njegovo daljnje propadanje. 

Vezani članci Slika nije dostupna Titov 'Galeb' za 150.000 dolara prodan Gradu Rijeci Slika nije dostupna Nema zainteresiranih kupaca za Titovu jahtu

Vlasnik nije reagirao na upozorenje, pa je Ministarstvo putem Konzervatorskog odjela u Rijeci predložilo da grad Rijeka imenuje privremenog skrbnika broda, koji će sanirati
oštećenja.

Prema odluci Poglavarstva, novac za sanaciju "Galeba" riječka će gradska uprava osigurati iz spomeničke rente, a za osiguranje naplate troškova osnovat će se založno pravo na brodu u korist gradske uprave.

Vlasti Srbije i Crne Gore prodale su "Galeba" tvrtki Placid Sea i brod je potom dotegljen u brodogradilište Viktor Lenac. Budući da vlasnik nije podmirio višegodišnje troškove agencije i pomoraca koji su nadzirali brod, na riječkom Trgovačkom sudu pokrenuta je ovrha i prodaja broda. Dražba još nije obavljena, jer je vlasnik tijekom postupka uložio nekoliko prigovora.

Prema uvjetima prodaje, pravo prvokupa imaju Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija i grad Rijeka, a to pravo najprije može ostvariti riječka gradska uprava, koja je u više navrata i najavljivala mogućnost kupnje "Galeba", te Županija.

"Galeb" je procijenjen na 275.194 dolara, a kao najniža prihvatljiva ponuda utvrđen je iznos od 150.000 dolara.

Brod je dugačak 116,7 metara, visok je 8,75 metara, gaz mu je 5,9 metara, a nosivost 1930 tona. Izgrađen je 1938. u brodogradilištu Ansaldo u Genovi kao teretni brod. Potopljen je u Drugom svjetskom ratu, a nakon rata je uređen kao putnički brod za Titove potrebe. 

Oprema za klimatizaciju, navigaciju i komunikaciju tog nekad luksuznog putničkog broda djelomice je ili posve uništena i otuđena.