Zdravko Krajina, Milan Bandić (Foto: D. Urukalović, D. Marušic/PIXSELL
Zdravko Krajina, Milan Bandić (Foto: D. Urukalović, D. Marušic/PIXSELL

Za manifestaciju ''Martin je u Zagrebu' na Trg bana Jelačića 50 drvenih kućica postavila je tvrtka vozača Milana Bandića. U Gradu kažu da ne gledaju tko gdje radi.


Nakon što se otkrilo da je Grad Zagreb za manifestaciju ''Martin je u Zagrebu' donio odluku da na Trg bana Jelačića 50 drvenih trgovačkih kućica postavi tvrtka Zdravka Krajine, inače vozača Milana Bandića, iz Grada su poslali priopoćenje. 

Kažu da je Gradski ured za prostorno uređenje za manifestaciju na kojoj se predstavljaju proizvođači vina iz Zagreba i Zagrebačke županije zahtjev društva EKO SAJAM dobio 14. listopada

"Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina i na drugo korištenje nakon razmatranja zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdilo je ispravnost iste te predložilo gradonačelniku donošenje Zaključka o davanju na korištenje javne površine društvu EKO SAJAM j.d.o.o., budući je za navedenu manifestaciju ujedno bio i jedini podnositelj zahtjeva", objašnjavaju iz Gradskog ureda. 

Kažu da je naknada utvrđena Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina za edukativno-izložbeno-promotivno prodajne manifestacije. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u svojem pisanom mišljenju ocijenio je da se radi o manifestaciji promotivno-edukativnog karaktera. 

Za tu vrstu manifestacije naknada iznosi 1500 kuna dnevno. 

Povjerenstvo tada, objašnjavaju u Gradu, provjerava skicu, opis događanja, izjave da nema dugovanja prema Gradu, te izvatke iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ali i nema ovlast provoditi kontrolu vlasničke ili upravljačke strukture podnositelja zahtjeva pravne osobe niti radnopravni status podnositelja zahtjeva fizičke osobe.

Ne smeta ni ako je podnositelj zahtjeva zaposlen u Gradu.

"Također, eventualna činjenica da je fizička osoba podnositelj zahtjeva ili vlasnik/odgovorna osoba pravne osobe podnositelja zahtjeva zaposlenik Grada, trgovačkog društva kojeg je Grad osnivač, ustanove u vlasništvu Grada, ili član njegove obitelji, ne predstavlja nikakvu zapreku da se istima odobri davanje u zakup, odnosno povjerenstvo nema ovlast u takvim slučajevima odbaciti ili odbiti zahtjev", kažu u Gradu i dodaju da ne mogu odbiti podnositelja zahtjeva ako ispunjava sve tražene uvjete.  

"Napominjemo, dakle, da Grad daje samo korištenje javne površine, te da na temelju Odluke o komunalnom redu i Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina, nema mogućnosti eliminirati bilo kojeg podnositelja zahtjeva koji ispunjava sve tražene uvjete, pa tako i u ovome konkretnome slučaju. Procedura je provedena u cijelosti sukladno važećoj regulativi", stoji u priopćenju koje je potpisuje pročelnik Dinko Bilić.