Čelnici 27 zemalja članica potpisali su u subotu u Rimu deklaraciju u kojoj ističu odlučnost za daljnju izgradnju Europske unije.


Tekst deklaracije potpisali su čelnici 27 zemalja članica, među njima i hrvatski premijer Andrej Plenković, te čelnici europskih institucija. U deklaraciji su pobrojana dosadašnja postignuća, naglašava se važnost očuvanja jedinstva, zajedničkih interesa i vrijednosti te daju obrisi smjera u kojem bi EU trebala ići u sljedećih deset godina.

Pročitajte integralni tekst Rimske deklaracije (neslužbeni prijevod s engleskog):

"Mi, čelnici 27 država članica i institucija EU-a, ponosni smo na postignuća Europske unije: izgradnja Europske unije je hrabar i dalekovidan pothvat. Prije 60 godina, oporavljajući se od tragedije dva svjetska rata, odlučili smo se udružiti i ponovno izgraditi naš kontinent iz pepela. Izgradili smo jedinstvenu Uniju sa zajedničkim institucijama i snažnim vrijednostima, zajednicu mira, slobode, demokracije, ljudskih prava i vladavine zakona, veliku gospopodarsku silu s neusporedivim razinama socijalne zaštite i blagostanja.

Europska unija počela je kao san nekolicine, postala je nada mnogih. Europa je ponovno postala jedinstvena. Danas smo ujedinjeni i jači: stotine milijuna ljudi diljem Europe uživa u životu u proširenoj Uniji koja je prevladala stare podjele.

Europska unija je suočena s dosad nezabilježenim izazovima, globalnim i domaćim; regionalnim sukobima, terorizmom, rastućim migracijskim pritiscima, protekcionizmom, socijalnim i gospodarskim nejednakostima. Zajedno, mi smo odlučni suočiti se s izazovima svijeta koji se brzo mijenja i ponuditi našim građanima sigurnost i nove prilike.

Učinit ćemo Europsku uniju jačom i otpornijom, još većim jedinstvom i solidarnošću među nama i poštovanjem zajedničkih pravila. Jedinstvo je i potreba i naš slobodni izbor. Uzeti zasebno, globalna dinamika bi nas ostavila po strani. Ostajanje zajedno naša je najbolja šansa da utječemo na nju te za obranu naših zajedničkih interesa i vrijednosti. Djelovat ćemo zajedno, različitim ritmom i intenzitetom kada je potrebno, krećući se u istom smjeru, kao što smo to činili u prošlosti, u skladu s Ugovorima i ostavljajući vrata otvorenim za one koji se žele pridružiti kasnije.

Naša Unija je nepodijeljena i nepodjeljiva.

U sljedećih 10 godina želimo Uniju koja je sigurna, prosperitetna, konkurentna, održiva i socijalno odgovorna i s voljom i sposobnostima za igranje ključne uloge u svijetu i u oblikovanju globalizacije. Želimo Uniju gdje građani imaju nove mogućnosti za kulturni i socijalni razvoj i gospodarski rast. Želimo Uniju koja ostaje otvorena onim europskim zemljama koje poštuju naše vrijednosti i odlučne su ih promicati.

U ovim vremenima promjena, svjesni zabrinutosti naših građana, donosimo Rimski program i obećavamo da ćemo raditi u pravcu:

1. Sigurnije Europe: Unije u kojoj će se svi građani osjećati sigurno i slobodno se kretati, gdje su naše vanjske granice zaštićene, s učinkovitom, odgovornom i održivom migracijskom politikom, poštujući međunarodne norme; Europe odlučne boriti se protiv terorizma i organiziranog kriminala.

2. Prosperitetne i održive Europe; Unije koja stvara rast i radna mjesta; Unije gdje snažno, povezanije jedinstveno tržište koje se razvija, prihvaćajući tehnološku transformaciju, te stabilna i ojačana jedinstvena valuta otvara putove za rast, koheziju, konkurentnost, inovacije i razmjenu, posebice za mala i srednja poduzeća; Unije koja promiče održivi rast, investicijama, strukturalnim reformama i zajedničkim radom na dovršetku Ekonomske i monetarne unije; Unije u kojoj ekonomije konvergiraju; Unije u kojoj je energija sigurna i dostupna, a okoliš čist i siguran.

3. Socijalne Europe; Unije, koja na temelju održivog rasta, koja promiče gospodarski i socijalni napredak kao i koheziju i konvergenciju, istodobno čuvajući integritet unutarnjeg tržišta; Unije koja uzima u obzir različitost nacionalnih sustava i ključnu ulogu socijalnih partnera; Unije koja promiče jednakost između muškaraca i žena kao i prava i jednake mogućnosti za sve; Unije koja se bori protiv nezaposlenosti, diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva; Unije u kojoj mladi ljudi stječu najbolje obrazovanje i obuku, u kojoj će moći studirati, naći posao diljem kontinenta; Unije koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.

4. Jače Europe na globalnoj sceni; Unije koja dalje razvija postojeća parnterstva, gradi nova i promiče stabilnost i prosperitet u svom neposrednom susjedstvu na istoku i jugu, ali i na Bliskom istoku, diljem Afrike i globalno, Unije koja je spremna preuzeti više odgovornosti i koja je spremna pomoći u stvaranju konkurentnije i integrirane obrambene industrije; Unije privržene jačanju naše zajedničke sigurnosti i obrane, također u suradnji i komplementarno sa Sjevernoatlantskim savezom, uzimajući u obzir nacionalne okolnosti i pravne obveze; Unije angažirane u Ujedinjenim narodima, koja poštuje multilateralni sustav temeljen na pravilima, ponosne na svoje vrijednosti i koja štiti svoje građane, koja promiče poštenu i slobodnu trgovinu i pozitivnu globalnu klimatsku politiku.

Nastavit ćemo slijediti naše ciljeve, čvrsti u uvjerenju da budućnost Europe leži u našim rukama i da je Europska unija najbolji instrument za postizanje tih ciljeva. Obećavamo da ćemo slušati i odgovarati na zabrinutosti koje izražavaju naših građani i angažirati se s nacionalnim parlamentima. Radit ćemo zajedno na razini koja doista čini razliku, bilo to na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj i u duhu povjerenja i lojalne suradnje među zemljama članicama i međusobno i među institucijama EU-a u skladu s načelima supsidijarnosti. Omogućit ćemo potrebni prostor za djelovanje na različitim razinama kako bismo ojačali inovativnost, potencijal rasta Europe. Želimo da Unija bude velika u velikim stvarima i mala u malim stvarima. Promicat ćemo demokratski, učinkovit i transparentan proces donošenja odluka i bolje rezultate.

Mi kao čelnici, radeći zajedno unutar Europskog vijeća i unutar naših institucija, osigurat ćemo da današnji program bude proveden kako bi sutra postao stvarnost. Ujedinili smo se radi boljitka. Europa je naša zajednička budućnost".

Plenković: Tekst Rimske deklaracije realan je i izbalansiran

Tekst Rimske deklaracije, koji su čelnici 27 zemalja članica potpisali u subotu u Rimu, realan je s obzirom na postojeće okolnosti, ali je i ambiciozan u pogledu daljnje izgradnje Europske unije, ocijenio je hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Smatram da je tekst realan, ali istodobno i ambiciozan. Želimo kao Europsko vijeće i kao lideri europskih institucija dati novi poticaj razvoju europskog projekta", rekao je Plenković nakon što je zajedno s ostalih 26 čelnika država članica i čelnika europskih institutucija potpisao Rimsku deklaraciju.

Također je istaknuo da je "tekst izbalansiran, da jasno govori o ulozi nacionalnih parlamenata, ulozi država članica, načelu supsidijarnosti, izgradnji projekta što je moguće tješnje, uz sudjelovanje svih".

Po Plenkoviću, tekstom deklaracije na simboličan način se pokazuje zajedništvo i spremnost za daljnju izgradnju europskog projekta kako u pogledu unutarnje sigurnosti, borbe protiv terorizma, tako i u pogledu gospodarstva, razvoja, prosperiteta, obrazovanja mladih, u pogledu socijalne Europe.

"EU ostaje otvorena za buduće članice, ostaje otvorena da u tješnjoj suradnji sudjeluje sve države na jednakopravan način", kaže Plenković. Ističe da tješnja suradnja različitim ritmom pojedinih država članica ne predstavlja prijetnju da bi se to moglo pretvoriti u neki uži direktorij koji bi odlučivao za sve.

Stvaranje užeg kruga država članica, "jasno je identificirano kao potencijalna prijetnja ravnomjernoj snazi svih članica i zato smo poslali poruku zajedništva. Činjenica da je takav stav iznio čelni čovjek Europsko vijeća (Donald Tusk), koji po svojoj funkciji mora balansirati među svima, po meni je znak razumijevanja za one koji su manji, fiancijski manje moćni. Mislim da u ovom trenutku te prijetnje nema, a onaj tko hoće ići naprijed ima mogućnost", rekao je Plenković. (Hina)