Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Hrvatski sabor donio je Zakon o fiskalnoj odgovornosti, po kojemu će od 1. siječnja 2011. čelnici proračunskih ili izvanproračunskih korisnika te lokalnih jedinica, utvrdi li se da su prekoračili proračunski okvir, podnositi mandate na raspolaganje.


Zakon se odnosi na proračunske i izvanproračunske korisnike, kao i na čelnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnike proračunskih i izvanproračunskih korisnika lokalnih jedinica. Za lokalne čelnike predviđene su odredbe o odgovornosti i stavljanju mandata na raspolaganje tijelima koja su ih imenovala, odnosno sukladno propisima kojima je utvrđen njihov izbor.

Vezani članci Državni tajnik Željko Uhlir već počeo s obnovom - 4 Stambena zgrada državnog tajnika Ministarstva graditeljstva među prvima će dobiti pomoć za obnovu Kata Grubić Stradali s Banovine strahuju da će obnova trajati predugo: "Tko je mlad - dobro, dočekat će, ali ja imam 80 godina, što ja imam očekivati..."

>> Ministar koji prekrši zakon o fiskalnoj odgovornosti morat će otići

Zakonske odredbe predviđaju da se ukupni rashodi općeg proračuna (središnji poračun i proračuni lokalnih jedinica te financijski planovi izvanproračunskih korisnika) godišnje smanjuju za najmanje jedan postotni bod u procijenjenom BDP-u. To bi se smanjenje provodilo dok primarni fiskalni saldo ne bude nula ili pozitiva. Zakon utvrđuje i fiskalna pravila u okviru kojih će Vlada provoditi svoju fiskalnu politiku, a cilj je, kažu u vladi, smanjenje deficita kako bi se omogućilo da se potrošnja u potpunosti financira iz prihoda, a zaduženje isključivo radi podmirenja obveza ili razvoj.

Zakon o odgodi usklađivanja mirovina

Zakon uvodi i institut izjave o fiskalnoj odgovornosti koju ministri, župani, gradonačelnici i načelnici daju godišnje i kojom potvrđuju da su zakonito, namjenski i svrhovito koristili sredstva, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole. Sabor je donio i Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u idućoj godini, po kojemu se ni 2011. mirovine neće usklađivati s rastom plaća i potrošačkih cijena.

Donesen je i novi Ovršni zakon te Zakon o javnim ovršiteljima, koji će ubuduće voditi ovršne postupke. Izmijenjen je i dopunjen Zakon o područjima i sjedištima sudova, te donesen Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, kojim se proizvođačima u Hrvatskoj omogućavaju isti uvjeti za ekološku proizvodnju kakve imaju proizvođači u EU, te stvaraju uvjeti za plasman ekoloških proizvoda na tržište EU. (Hina)