Ministrica Divjak posjetila je jednu od 30 škola koje sudjeluju u pilot-projektu vanjskog vrednovanja.

Galerija


Učenicima je pružena prilika da putem upitnika kažu što im je u školi dobro, a što nije. Postavljeno je 8 kriterija prema kojima će škole biti ocijenjene.

Na jesen će te iste škole vrednovati vanjski ocjenjivači te dati preporuke za poboljšanje. U taj proces sve bi se škole trebale uključiti za dvije godine. Divjak je istaknula da cilj vrednovanja nisu kontrole i rang-liste škola, već da svaka škola uvidi što treba poboljšati.

"Znači da škola preko samovrednovanja, a onda i vanjskog vidi u koji je domenama dobra, što mora, ja ću reći, oglasiti na svojim mrežnim stranicama da bude jasno i roditeljima koji upisuje djecu, a gdje treba više raditi, gdje treba pomoć", objasnila je ministrica.

"To nije niti pedagoški nadzor, niti inspekcijski nadzor. To je jedna potpuno nova kategorija koju u EU pa čak i u svijetu, metoda koja se koristi kako bi škole sve više počele preuzimati autnomiju i odgovornost za tu autonomiju", rekla je Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.