Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Na predstojećim lokalnim izborima birači će birati članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba ( predstavnička tijela) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba kao nositelja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Lokalni izbori uređeni su Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ('Narodne novine', broj 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba ('Narodne novine', broj 109/07 i 125/08).

Tko sve može birati i biti biran?

Vezani članci Slika nije dostupna Birači 9 gradova i 8 općina glasaju za gradonačelnike i načelnike Slika nije dostupna Karamarko Hrvatima u BiH: Izađite na izbore jer položaj Hrvata ovisi o ovim izborima

Članove predstavničkih tijela i nositelja izvršne vlasti biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode. Za člana predstavničkog tijela jedinice i nositelja izvršne vlasti može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode. Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Kako se bira?

Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.
Oni imaju zamjenike koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku. Pravo birati općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba imaju svi birači s prebivalištem na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori.

Uvjeti za kandidiranje

Pravo biti biran za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba imaju svi birači koji na dan raspisivanja izbora imaju najmanje 6 mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provodi izbor. Nitko ne može istovremeno biti kandidat i zamjenik kandidata i nitko se ne može istovremeno kandidirati u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kada se održavaju redovni lokalni izbori?

Redovni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine. Redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba održavaju se istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske odlukom kojom određuje datum njihova održavanja. Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.