Zaštitna maska, ilustracija
Zaštitna maska, ilustracija Foto: Getty Images

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne preporuke za sportske i rekreacijske centre, dječje igraonice, škole stranih jezika i ugostitelje.


Objavljene su detaljne upute kojih se trebaju pridržavati ugostiteljski objekti, sportski i rekreacijski centri, dječje igraonice i škole stranih jezika.

Svi oni moraju osigurati najmanje dva metra fizičkog razmaka među korisnicima ili polaznicima, kao i na vidljiva mjesta postaviti dezinfekcijska sredstva i obavijesti o dopuštenom broju osoba u zatvorenom prostoru.

Ugostitelji

Ugostiteljima je zabranjeno usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu, a naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta. Ako je moguće, preporučuje se plaćanje beskontaktnim karticama, a ako se plaća gotovinom, preporučuje se da kupac najprije stavi novac na pult i onda uzme ostatak. Nakon svakog kupca pult se dezinficira.

Škole stranih jezika

U školama stranih jezika potrebno je učionicu, prijemni ured, sanitarni čvor i ostale prostore prije predavanja očistiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Treba osigurati i dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje, a za svaku je prostoriju potrebno osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem. Kod upisa polaznika i organiziranja predavanja treba voditi računa o tome da broj polaznika ne prelazi maksimalan broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Dječje igraonice

Djeca i djelatnici u radionicama i dječjim igraonicama moraju nakon svake aktivnosti dezinficirati ruke, a djeca moraju održavati razmak od najmanje metar i pol. Također, treba osigurati da svako dijete ima vlastito posuđe za obroke i piće te se ono ne smije dijeliti s drugom djecom. Preporučuje se da se što više aktivnosti s djecom obavlja vani.

Treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti

Što se tiče treninga i sportsko-rekreativnih aktivnosti, one se mogu održavati u onim zatvorenim objektima koji mogu osigurati najmanje 20 metara kvadratnih po osobi. Broj osoba uključuje i trenere, instruktore, voditelje i sve druge osobe u prostoru za trening. O tome se na ulazu u objekt mora istaknuti odgovarajuća obavijest. Korisnici smiju upotrebljavati samo vlastiti ručnike, ali ne smiju koristiti tuševe niti svlačionice. Na svakih 50 kvadratnih metara prostora potrebno je postaviti najmanje tri prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.

Treba se voditi i evidencija svih osoba koje koriste prostore rekreacijskog centra. Preporučuje se da se treninzi i športsko-rekreativne aktivnosti što je više moguće održavaju na otvorenom prostoru. U tom slučaju maksimalan dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje metar i pol.

Više detalja o novim preporukama HZJZ-a pročitajte ovdje.