Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Kao što je i jučer rečeno, Vlada je našla sredstva kojima će se sufinancirati prijevoz učenika.


Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade podnesen je amandman na Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Vezani članci Giuseppe Conte Giuseppe Conte preživio i drugo glasovanje, ali uz velike posljedice - Sada vodi manjinsku vladu Neodgovaranje zastupnicima u Saboru - 1 Sve više zastupnika žali se jer ne mogu postaviti pitanja Vladi, a i kad ih postave, ne dobiju odgovor: "Nije razvijena ta kultura…"

Amandmanom se predlaže preraspodjela sredstava u iznosu 32 milijuna kuna. Bez 10 milijuna kuna ostat će vjerske zajednice, bez 5 milijuna kuna sustav granica, bez 6 milijuna kuna administracija i upravljanje javnim projektima, a bez milijun kuna sustav carina i poreza.

Uz to, amandmanom se predlaže i preraspodjela 10 milijuna kuna u sustavu kapitalnih investicija osnovnog školstva i visokog obrazovanja.

Tako će Vlada namaknuti 32 milijuna kuna koje će preraspodjeliti za potrebe sufiannciranja troškova javnog međumjesnog prijevoza za učenike u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Iz Vlade poručuju kako se ovime ne mijenja ukupni iznos sredstava planiranih u prijedlogu proračuna.

'Na telefonskoj sjednici Vlade utvrđeno je da će se prijevoz izvršiti kako je do sada bilo, a uštede će se ostvariti dijelom kroz druge stavke u razdjelu Ministarstva znanosti, većim dijelom na razdjelu Ministarstva financija, kroz 15-ak stavki. I Crkva će sudjelovati, u tom dijelu je Hrvatska biskupska konferencija proaktivno sudjelovala u ovoj problematici i na tom dijelu ćemo napraviti određenu korekciju", kazao je Marić tijekom saborske rasprave o prijedlogu ovogodišnjeg državnog proračuna', rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Napomenuo je da je potrebno neko vrijeme za tehničke korekcije, jer su davanja za Crkvu obveza iz međunarodnog ugovora, ali da će amandman biti na vrijeme poslan Saboru.