Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Vlada RH održala je danas telefonsku sjednicu, na kojoj je donijela Zaključak kojim se prihvaća Izjava o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Umirovljeničkom fondu, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.


Vlada RH donijela je i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda, koji je donio Upravi odbor Umirovljeničkog fonda na 23. sjednici. 

Vezani članci Veledrogerije: Nema dogovora, a ni lijekova - 1 Prijeti nam nestašica: Već od idućeg tjedna neke bolnice mogle bi dobiti i 70 posto manje lijekova Ivana Brkić Tomljenović: Oporavak gospodarstva - 5 Proučili smo što Vlada planira s novcem iz EU: Obećali otvoriti sto tisuća radnih mjesta, ono što predviđaju za obnovu od potresa tek je kap u moru

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Vlada RH također je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i postupku davanja Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Umirovljeničkom fondu.

U obrazloženju se navodi kako se u Odluci o sadržaju i postupku davanja Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Umirovljeničkom fondu, u točki II. iza stavka 4. dodaju stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

"Članu Fonda koji je korisnik mirovine iz članka 2. stavaka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda RH, od 12. svibnja 1998. g. (u daljnjem tekstu: Zakon o provođenju Odluke), koji se odluči na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom druge i treće godine trajanja Fonda, nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajući
iznos obeštećenja na ime kamata iz članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998. g., umanjuje se za 50 posto, i tako dobiveni iznos dijeli se na udjele, s time da jedan udjel vrijedi jednu kunu.

Isplata jedne četvrtine pripadajućeg broja udjela, sukladno stavku 5. ove točke, izvršit će se svakog drugog i četvrtog tromjesečja 2007. i 2008. godine.

Član Fonda koji je korisnik mirovine iz članka 2. stavaka 2. i 3.
Zakona o provođenju Odluke koji se odluči na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom osam godina, od kojih su prve dvije godine poček, nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajući iznos obeštećenja na ime kamata iz članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998. g.,
ne umanjuje se, već se razdjeljuje na šestogodišnje obroke koji odgovaraju određenom broju udjela u Fondu s kojima raspolaže član Fonda, s time da je početna vrijednost jednog udjela jedna kuna.

Isplata jedne šestine pripadajućeg broja udjela, sukladno stavku 7. ove točke, izvršit će se svakog četvrtog tromjesečja 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godine.".

U točki IV. iza brojke: "3." dodaju se riječi: "te 5. i 7.".

U točki V. stavak 2. briše se.

U točki VI. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Članovi Fonda koji su korisnici mirovine iz članka 2. stavaka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke, dužni su se očitovati na Izjavu u roku 15 dana od dana njenog primitka na način da se opredijele za jedan od načina stjecanja i raspolaganja udjelima iz točke II. stavaka 5. i 7. ove Odluke.

Ako se član Fonda iz stavka 4. ove točke ne očituje u roku 15 dana od primitka Izjave, smatrat će se da je izabrao pravo stjecanja udjela iz točke II. stavka 5. ove Odluke.

Izjava se dostavlja članovima Fonda iz stavka 4. ove točke u dva primjerka, od čega su jedan primjerak ispunjene i potpisane Izjave članovi Fonda dužni dostaviti Društvu za upravljanje Fondom - HPB Invest d.o.o., Praška 5, a drugi primjerak članovi Fonda zadržavaju za svoju osobnu evidenciju.".

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Izjava iz točke VI. stavaka 4. i 5. ove Odluke odnosi se i na
nasljednike prvog nasljednog reda korisnika mirovina iz članka 1. stavaka 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. g., koji su preminuli nakon stupanja na snagu tog Zakona, a koji su obračunom obeštećenja od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) stekli pravo na članstvo u Fondu.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, navodi se u priopćenju Vladinog Ureda za odnose s javnošću s današnje telefonske sjednice Vlade RH.