Državni ured za reviziju u svom je izvješću utvrdio kako Ministarstvo kulture lani u nekoliko slučajeva nije postupilo prema nalozima iz ranijih revizija te su nepravilnosti ponavljane, pa su primjerice naknade za prekovremeni rad nekim zaposlenicima obračunate i isplaćene za više od 180 sati godišnje, unatoč nalogu da se ta nepravilnost ispravi.

Galerija


U izvješću stoji kako je revizijama za 2013., 2014. i 2015. utvrđeno da u pojedinim slučajevima korisnicima nisu isplaćivana sredstva za provedbu odobrenih programa/projekata u skladu s ugovorenim uvjetima, a nepravilnost je ponovljena i u prošloj godini.

Vezani članci Maja Sever, Sindikat novinara Hrvatske Sindikat novinara i HND na sastanku s ministricom kulture: ''Raspravljali smo o pomoći medijskom sektoru i novinarima'' Radimir Čačić Revizija od Čačića tražila objašnjenje za troškove županije, on poručio: ''Ma možete si misliti! Oni to ne smiju tražiti''

Revizijama za 2014. i 2015. utvrđeno je i da prijenos sredstava proračunskim korisnicima drugih proračuna, trgovačkim društvima, neprofitnim organizacijama te drugim korisnicima sredstava, kao što su pomoći, donacije i subvencije, nije evidentiran na odgovarajućim računima i skupinama računa Računskog plana. To, navodi se u izvješću, nije u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a ista nepravilnost ponovljena je i u 2016. godini.

U Državnom uredu za reviziju ističu kako je Ministarstvo i nadalje u obvezi postupati prema njihovim nalozima.

U poslovnim knjigama i sastavljenim financijskim izvješćima revizijom je utvrđeno da pojedini rashodi nisu evidentirani na propisanim računima Računskog plana, a u pojedinim slučajevima istovrsni rashodi evidentirani su na različitim računima. Navedene nepravilnosti utvrđene su u okviru aktivnosti, odnosno kapitalnih projekata kao što su književno izdavaštvo, zaštitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture, informatizacija te izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture, programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti i međunarodna kulturna suradnja.

Posljedica pogrešnog načina evidentiranja je, tvrdi se u izvješću, nepouzdana struktura rashoda te nepotpune evidencije imovine nabavljene u 2016. godini.

Revizijama za 2013., 2014. i 2015. je utvrđeno da popis imovine i obveza nije cjelovit, a revizija za 2016. je utvrdila da su ispravljene nepravilnosti navedene uz popis imovine i obveza prošlih godina. Naime, popisani su građevinski objekti, prijevozna sredstva, imovina u pripremi i umjetnine, koji su u popisnim listama iskazani u naturalnim i novčanim iznosima. Ipak, pojedina materijalna i nematerijalna imovina nabavljena tijekom 2016. nije popisana, a dijelom ni evidentirana na računima imovine kao što su licence, građevinski objekti, zemljište te oprema.

Revizija je utvrdila i da je Ministarstvo kulture postupilo u sedam slučajeva prema nalozima i preporukama ranijih revizija. (Hina)