Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) donijelo je odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja ove godine prema kojima nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod iznosi 58,87 kuna.


Mirovine uvećane prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine bit će isplaćene u travnju (mirovina za ožujak), zajedno sa zaostacima za siječanj i veljaču, priopćeno je danas iz HZMO-a.

Upravno vijeće Zavoda je na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku o nominalnom indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena, donijelo odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012., prema kojoj nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, iznosi 58,87 kuna.

Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 58,37 kuna povećana za polovicu zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stope promjene nominalnog indeksa bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu 2011. u odnosu na prethodno polugodište, priopćeno je danas iz HZMO-a.

>> Šprem: I predsjednik Republike treba biti u istom okviru kad je riječ o mirovinama

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, povećanje indeksa potrošačkih cijena u drugom polugodištu 2011. u odnosu na prvo polugodište 2011. godine iznosilo je 0,3 posto, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju iznosilo je 1,4 posto, tako da polovica zbroja iznosi 0,85 posto.

Na sjednici je donesena i odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012., kojom takva najniža mirovina od 1. siječnja 2012. iznosi 57,07 kuna.

Donesena je i odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja, kojom osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja ove godine iznosi 1.172,12 kuna.

Također, donesena je i odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju Domovinskog rata za godinu 2012. koja od 1. siječnja iznosi 2.448,45 mjesečno, kao i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011. Upravno vijeće je na istoj sjednici usvojilo i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu. (Hina)