Slavonci idu na rad u inozemstvo, arhiva (Foto: Pixell)
Slavonci idu na rad u inozemstvo, arhiva (Foto: Pixell)

Od 1. siječnja 2017. godine počinje teći prijelazno razdoblje od 10 godina za imigraciju hrvatskih državljana u Švicarsku.


Svake godine Švicarska će povećavati broj boravišnih dozvola za hrvatske državljane, a kako javlja Neue Zürcher Zeitung, u 2017. određena je kvota od 54 dugoročnih i 543 kratkoročnih dozvola (izdaju se na manje od godinu dana).

Nakon četiri godine, točnije od 2021. hrvatski građani dobivat će 250 dugoročnih i 2000 kratkoročnih boravišnih dozvola što je praktički pet puta više nego sada. Naime, sada kvote iznose 50 dugoročnih i 450 kratkoročnih dozvola.

Najkasnije do 1. siječnja 2027. hrvatski državljani moći će slobodno, poput drugih državljana EU-a, seliti u Švicarsku.

No, u početnom razdoblju postoji niz ograničenja. Tako će npr. idućih dvije godine Švicarska imati pravo određivati kontigente ako uvidi da je tržište rada ozbiljno narušeno ili postoji takav rizik. Također, ako imigracija hrvatskih državljana u prvom dijelu tog razdoblja dosegne nivo koji procijene previsokim, mogu je dodatno ograničiti.

Švicarski je parlament prošli petak potvrdio protokol o proširenju Sporazuma o slobodi kretanja između Švicarske i EU-a i na Hrvatsku.