Obavijesti Pretražite Navigacija
Imaš pravo, ostvari ga!

Pokažite zube! Stomatolog je pogriješio i što sad? Kome se obratiti kad zubar sfuša?

Imaš pravo, ostvari ga
Imaš pravo, ostvari ga Foto: DNEVNIK.hr
I bolan i neugledan. Takav može biti rezultat u slučaju stomatološke greške. Što tada učiniti? Kome se žaliti u slučaju pogreške zubara?

Iz Ministarstva zdravstva objašnjavaju kako se liječničke, pa tako i stomatološke greške mogu prijaviti na tri razine. Prva je naravno sama ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj se propust dogodio, preciznije ravnatelj ustanove.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Imaš pravo, ostvari ga Kako do novca za vrijeme nezaposlenosti: Tko na njega ima pravo, gdje se prijaviti, koji papiri su potrebni... Imaš pravo, ostvari ga Imaš pravo, ostvari ga Može se dobiti i do 10.000 kuna: Kako do jednokratne novčane pomoći od države

Možete se žaliti i Ministarstvu, njihovoj zdravstvenoj inspekciji, na mail: pitajtenas@miz.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu, Ksaver 200a, Zagreb. U prijavi je važno navesti sve što pacijent smatra bitnim za predmet te priložiti potrebnu dokumentaciju.

U Ministarstvu objašnjavaju kako oni potom traže očitovanje prozvanog liječnika, tj. ustanove te sve zaprimljeno šalju komori. Od tamo im treba stručno mišljenje. Naknadu štete i njenu visinu određuju povjerenstva u nadležnoj komori. 

"Nadležna hrvatska strukovna komora donosi stručno mišljenje je li zdravstvena skrb provedena po pravilima struke. Ovisno o donesenom stručnom mišljenju komore, primjerice ako ima elemenata kaznenog djela, stručni propust se upućuje na DORH i u konačnici na sud“, dodaju u Ministarstvu koje smo tražili i podatke koliko takvih pritužbi su primili prošle godine te koliko ih je riješeno u korist pacijenta, a koliko ih je odbačeno. Nisu nam odgovorili.

Kako se žaliti komori?

Treća je nadležna strukovna komora. To može biti Hrvatska liječnička komora ili Hrvatska komora dentalne medicine. 

U Hrvatskoj komori dentalne medicine navode kako postupak ovisi o vrsti podnesenog prigovora. Pacijenti se mogu žaliti na rad doktora i na kršenje Kodeksa dentalne etike i deontologije.

"U slučaju da pacijent ima pritužbu na rad doktora dentalne medicine stručna služba Komore na temelju zaprimljene prijave, a sukladno čl. 10. Pravilnika o mirenju, pozvat će obje stranke na očitovanje jesu li zainteresirane za provođenje postupka mirenja, a sve u roku od osam dana od zaprimanja obavijesti. Ako se jedna ili obje stranke o prijedlogu za provođenje mirenja ne izjasne u roku od osam dana, smatrat će se da je prijedlog za mirenje odbijen. Prijedlog za mirenje smatrat će se odbijenim i ako jedna ili obje stranke ne pristanu na provođenje postupka mirenja", objašnjavaju.

Ako obje strane pristanu, sve će dalje događati pred ovlaštenim izmiriteljem. Stručna služba će u tom slučaju kontaktirati obje strane kako bi se sastali sa izmiriteljem. On je pak dužan postupati časno i nepristrano. Misao vodilja mu mora biti da se spor među strankama brzo i trajno okonča.

Sklapanjem nagodbe mirenje je završeno. Od mirenja se može i odustati, a stranke mogu sklopiti nagodbu i mimo službenog postupka mirenja.

Nagodba se zaključuje u pisanom obliku – zapisniku koji potpisuje izmiritelj i stranke uz ovjeru njihovog potpisa kod javnog bilježnika. Također, nagodba se može zaključiti u obliku javnobilježničkog akta.

"U postupku mirenja svaka strana snosi svoje troškove, osim ako se nisu drukčije sporazumjele. Neprovođenje postupka mirenja zbog izostanka interesa stranaka ne prejudicira postupak pred redovnim sudovima Republike Hrvatske", napominju iz Komore.

Kršenje kodeksa

Pacijenti imaju mogućnost podnijeti prigovor Hrvatskoj komori dentalne medicine u slučaju kršenja Kodeksa dentalne etike i deontologije.

"Nakon što Hrvatska komora dentalne medicine zaprimi prigovor u smislu kršenja Kodeksa dentalne etike i deontologije isti će biti upućen doktoru dentalne medicine na očitovanje“, kažu u komori.

Nakon što zaprime očitovanje druge strane, sva relevantna dokumentacija dostavlja se Povjerenstvu za etiku i deontologiju koje donosi odluku je li doktor dentalne medicine prekršio odredbe Kodeksa dentalne etike i deontologije. U slučaju da se utvrdi odgovornost doktora dentalne medicine, Hrvatska komora dentalne medicine dužna je poduzeti odgovarajuće mjere i pokrenuti postupak pred Časnim sudom Komore.
 

Časni sud

Pacijenti mogu pokrenuti postupak pred Časnim sudom Komore. Postupak pred Časnim sudom prvog stupnja pokreće se na temelju posebne prijave koju je potrebno podnijeti u roku od tri mjeseca od saznanja za počinjenu povredu, a najkasnije u roku od godine dana od kada je povreda počinjena. Zastara vođenja postupka pred Časnim sudom nastupa kada proteknu četiri godine od dana počinjenja povrede.

Tijekom postupka pred Časnim sudom mogu se ispitivati stranke u postupku, izvoditi dokazi, saslušavati svjedoci te provoditi vještačenja.

"Odluka Časnog suda donosi se većinom glasova članova Časnog suda, a odluka o sankciji donijet će se ako Časni sud utvrdi da je došlo do povrede pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti dentalne medicine", dodaju u Komori.

 

 

Ako ne znate koja su vaša prava, kako ih ostvariti, ako mislite da ste u pokušaju da ih ostvarite ostali oštećeni, obratite se nama. Javite nam što vas muči, a mi ćemo umjesto vas pitati institucije, češljati zakone, inzistirati na odgovorima i pokušati doći do rješenja. I pomoći vam. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoj problem pošaljite na reporter@novatv.hr.

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene