Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Pučki pravobranitelj Jurica Malčić pozvao je sve građane koji se osjećaju diskriminiranima da iznesu svoje pritužbe Uredu pučkog pravobranitelja koji je ovlašten posredovati i provoditi postupak mirenja kako bi se izbjegli dugotrajni sudski postupci te će građanima pružati pomoć i potrebne obavijesti o mogućnostima sudske zaštite, priopćio je danas Ured pučkog pravobranitelja.


Pučki pravobranitelj u izjavi u povodu početka primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije podsjeća da je taj zakon na snagu stupio 1. siječnja 2009. godine, a zakonodavac je ulogu središnjeg tijela za provođenje tog zakona povjerio instituciji pučkog pravobranitelja.

Vezani članci Jet ski nesreća Sve je više nesreća jet skijem, a zakon nedovoljno dobar: "Oni za manje od dvije sekunde dođu od 0 do 100 km/h'' Valentin Inzko (Foto: Pixell) Inzko poručuje: "Meni je savjest čista. Dobar domaći zakon bi bio najbolje rješenje, ali do toga nije došlo"

Napominje da od 1. siječnja pučki pravobranitelj zaprima pritužbe o diskriminacijskom postupanju svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i pritužbe koje se odnose na diskriminaciju državnih institucija.

'Pučki pravobranitelj također je nadležan upozoravati javnost na pojave diskriminacije, prikupljati i analizirati statističke podatke, provoditi istraživanja, davati mišljenja i preporuke te predlagati Vladi Republike Hrvatske odgovarajuća zakonska i strateška rješenja u području diskriminacije', navodi se u izjavi.

Kako bi se što prije identificirala najproblematičnija područja, pučki pravobranitelj na suradnju je pozvao udruge civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava te organizacije koje se bave zaštitom prava skupina izloženih visokom riziku diskriminacije.

Na suradnju i dijalog s pučkim pravobraniteljem pozivani su i socijalni partneri te crkve i vjerske zajednice.


'Suzbijanje diskriminacije zadaća je cijelog društva'

Napominjući da je nedavno obilježena 60. godišnjica donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, čiji prvi članak kaže da su sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, pučki pravobranitelj ocjenjuje da je svakog dana diljem svijeta, ali i Hrvatske, netko zbog predrasuda i diskriminacije spriječen u punoj mjeri i do granica svojih mogućnosti sudjelovati u društvu.

'S obzirom na to da je borbom protiv diskriminacije te promocijom pravednoga i jednakog postupanja prema svima na dobitku cijelo društvo, suzbijanje diskriminacije kao društvenog zla protiv jednakopravnosti i dostojanstva čovjeka trebala bi svima biti zadaća', navodi se u izjavi. Ističe se da će pučki pravobranitelj u sklopu svoje ustavne zadaće učiniti sve da se to društveno zlo suzbije, a građanima, posebno onima iz ugroženih i ranjivih društvenih grupa, pruži potrebna zaštita.

Spominjući prijepore koji prate Zakon o suzbijanju diskriminacije, najviše u pogledu rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, pučki pravobranitelj ističe da je, kao i sudovi, u provođenju zakona obvezan djelovati u skladu s međunarodnopravnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, uzimajući pritom u obzir i praksu Europskog suda za ljudska prava.