I na ovim izborima, birači će osim za listu moći glasovati preferencijalno, odnosno za kandidata kojeg žele vidjeti u Saboru.


Nekoliko je opcija kako glasovati na idućim izborima.

Prvi i - recimo - najjednostavniji način je zaokružiti listu i jednog od kandidata s te iste liste. Osim toga, svoj glas možete dati samo listi, ili samo svom omiljenom kandidatu, no u tom slučaju trebate znati da ste glas dali i njegovoj listi.

A zaokružite li, primjerice, dva kandidata s različitih lista i još neku listu, onda glas ide listi i kandidatu s te liste, jednako kao i kada zaokružite tri kandidata na jednoj listi, tada glas ide samo listi.

Vrlo je komplicirano i treba biti pažljiv.

Vaš listić bit će neispravan ako zaokružite dva kandidata koji su na različitim listama ili ako zaokružite dvije liste.

Listić je nevažeći naravno i ako ostane prazan ili crtate li po njemu umjetničko djelo.